Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zámek Pardubice loni i přes rekonstrukci navštívilo 43 tisíc lidí

Před rokem se na Zámku Pardubice usídlila stavební firma a zahájila dvouletou rekonstrukci a dostavbu výstavních sálů. Návštěvníci zámku a Východočeského muzea se tak museli smířit s omezením jak ve venkovní části areálu, tak úbytkem expozic a výstav. Přesto loni renesanční perlu Pardubic navštívilo přes 43 tisíc lidí.

„Mohli jsme na dva roky úplně zavřít zámek a muzeum, vlastně se všichni divili, že jsme to neudělali. Ale po roce fungování paralelně se stavebními pracemi jsme rádi, že jsme se rozhodli alespoň část expozic a programu zachovat,“ říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Přednášky se odehrávají v provizorním přednáškovém sále v dočasně uzavřené kavárně a místo prohlídky zámku jsme vytvořili prohlídkový okruh po zámeckých valech. Po dohodě se stavební firmou se podařilo uspořádat i některé tradiční akce – muzejní noc, dětský den, divadelní festival Pernštejnlove nebo den archeologie,“ vyjmenovává část programu Libánek.

Do stálých expozic zavítalo loni přes 13 tisíc návštěvníků. Velký nárůst obliby zaznamenala prohlídka krytu civilní obrany ukrytého v zámeckých valech. „Tu jsme loni rozšířili nejen o operační sál štábu a ukázky dobového vybavení civilní obrany, ale i o speciální prohlídku pro rodiny s dětmi s hrou Zachraň město. V krytu se odehrála také část výukových programů pro školy. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, co to byl branný den a zažili si dobu před listopadem 1989,“ upřesňuje ředitel muzea.

Muzeum loni cílilo na dětské návštěvníky. „Po uzavření expozice přírody vnímáme vyšší poptávku po vyžití dětí na zámku. Rozšířili jsme proto i prohlídky po městě o procházku Superhrdinové aneb legendy a pověsti v Pardubicích. Rodinám patřily i dílny Stará řemesla nebo Krásný dětský den,“ námátkou zmiňuje Libánek.

O rok dříve zaznamenalo Východočeské muzeum a Zámek Pardubice návštěvnost 106 tisíc lidí. K té se v letošním roce nejspíš nepřiblíží, i když ještě během rekonstrukce hodlá muzeum otevřít nové expozice skla a numizmatiky a v září by se měly veřejnosti představit nové sály v hospodářských budovách výstavou ke 140. výročí založení muzea.