Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Muzeum opět po dvou letech pořádá prohlídky Pernštejnské truhly

Výjimečné prohlídky Pernštejnské truhly pořádá opět po dvou letech Východočeské muzeum v Pardubicích. Jediný dochovaný mobiliář pernštejnské éry Zámku Pardubice se poprvé představí po dokončené konzervaci, která odhalila některá další tajemství dubového trezoru. Prohlídky budou celkem čtyři a místo na nich je nutné si předem rezervovat.

„Masivní dubová truhla z hrubě tesaných fošen se do dnešních dnů dochovala především ze dvou důvodů. Vzhledem ke svým rozměrům nemohla být ze sklepení pod zámeckou kaplí odnesena, stabilní klima zajistilo uchování dřevěných fošen v relativně dobrém stavu. Přítomnost většího počtu lidí ale samozřejmě toto klima naruší. Proto budou prohlídky jen čtyři a každá pro deset osob s časovým odstupem tak, aby vlhkost mohla pozvolna klesat,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Celkem se uskuteční čtyři prohlídky: v pátek 8. března v 15 a 17 hodin a v sobotu 9. března ve 13 a 15 hodin. Prohlídky je nutné rezervovat na e-mailu bekera@vcm.cz. Vstupné na mimořádné prohlídky je 180 korun, snížené pak 90 korun.

Že se ve sklepení zámku skrývá pernštejnská pokladnice, po staletí nikdo netušil. Objevil ji teprve v 19. století správce zámku. Truhla dlouhá čtyři a půl metru sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a podzemními chodbami přes několikeré masivní dubové dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky.

Dendrochronologický výzkum provedený během konzervace truhly určil, že dub na pernštejnskou truhlu byl pokácen v průběhu deseti let následujících po roce 1481. „Z toho vyvozujeme, že tento obří trezor si Vilém z Pernštejna objednal v době, kdy se rozhodl koupit pardubické panství,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.