Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Přednášku o Pernštejnech bojovnících doplní Petr Vorel prohlídkou jejich rezidence

Speciální pernštejnský večer čeká v úterý 11. října návštěvníky pardubického zámku. Přednášku Pernštejnové jako vojevůdci doplní historik Petr Vorel komentovanou prohlídkou v nově otevřeném prohlídkovém okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Akce je součástí cyklu historických přednášek Do zbraně! Válečníci a války východních Čech, který pořádá Východočeské muzeum.

Historik Univerzity Pardubice a Východočeského muzea Petr Vorel na příkladu tří generací pánů z Pernštejna sídlících na pardubickém zámku ukáže, jakým způsobem se měnilo postavení nejvýznamnějších zemských magnátů ve vztahu k vojenskému zajištění země a k vrcholným velitelským funkcím. „Původní role středověké šlechty byla především vojenská. Tomu byla uzpůsobena výchova i výcvik chlapců i základní principy držby pozemkového majetku a správy státu, které odrážely středověké nároky na zajištění a organizaci vojska. To se na přelomu středověku a raného novověku začíná zásadním způsobem měnit,“ předesílá Petr Vorel.

Přednáška začíná v 18 hodin v přednáškovém sále, od 19 hodin bude pokračovat v nově otevřeném zámeckém okruhu. Vstupné na přednášku stojí 50 korun, na prohlídku 220 korun, vstupenky je možné koupit online na vcm.cz/akce/historicke-prednasky-podzim-2022 nebo na místě.