Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pernštejnská truhla – exkluzívní prohlídky se nově konají jednou za měsíc

Rozmanitou nabídku pravidelných prohlídek Východočeského muzea rozšíří jedna zcela výjimečná – prohlídka pernštejnské truhly. Jediný dochovaný pozůstatek pernštejnského mobiliáře muzeum zpřístupňuje od roku 2016, prohlídky se ale dosud pořádaly jednou za dva roky. Nově k ní návštěvníci s průvodcem mohou po točitých schodech do sklepení sestoupat každý měsíc.

Pozoruhodná obří dubová pokladnice, kterou ukrývá podzemí Zámku Pardubice, se do současnosti zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla místnost vzhledem ke svým rozměrům opustit. Muzeum celou dobu klima, jehož stabilita je pro uchování truhly klíčové, monitoruje. Po pětiletém měření se rozhodlo, umožnit jednu prohlídku měsíčně. „Přítomnost většího počtu lidí sice toto klima naruší, ale při prohlídkách jednou za měsíc bude dostatek času, aby vlhkost mohla pozvolna klesat,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Bez rezervace to nejde

Naplánované prohlídky se konají o sobotách a předchozí rezervace je nezbytná. „Zájem je obrovský, termíny jsou plné až do dubna, aktuálně jsme vypsali prohlídku na 14. května od 13 hodin,“ upozorňuje vedoucí oddělení služeb Matěj Bekera. Rezervovat místo lze přes formulář na webu www.vcm.cz, případně e-mailem na rezervace@vcm.cz. Vstupné na prohlídku je 180 korun, snížené pak 90 korun.

Truhlu dlouhou tři a půl metru objednal na sklonku 15. století, jak doložil dendrochronologický průzkum, Vilém z Pernštejna. Sloužila jako trezor pravděpodobně uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy a cennosti. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a přes několikeré masivní železné dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky.

Nová kniha o truhle

Truhla má za sebou náročnou konzervaci. Východočeské muzeum o ní nedávno vydalo publikaci Dubový poklad aneb pernštejnská truhla. Napsal ji historik muzea Michal Hambálek a prozrazuje v ní řadu nových informací o této jedinečné pernštejnské památce. Ke koupi je v zámecké pokladně.