Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pernštejnové by se divili, do jaké kondice se dostává pardubický zámek

Pardubický kraj v posledních deseti letech maximálně využil možnosti čerpat prostředky z evropských fondů na obnovu národních kulturních památek. V souhrnu evropské a částečně i státní dotace pokrývají 68 procent nákladů na velké projekty na pardubickém zámku, které se tu uskutečnily od roku 2013 a jsou připravené i na následující dva roky. Vyplývá to z přehledu, který dostali radní Pardubického kraje ke zprávě o plnění Generelu dlouhodobé prezentace zámku Pardubice. Je zřejmé, že pardubický zámek bude do tří let ve své nejlepší kondici od doby Pernštejnů.

Pardubický zámek přestal plnit funkci panské rezidence po odchodu Pernštejnů, poté byl správním sídlem pro královský velkostatek, později v něm byly byty vysloužilých vojáků, sklady a podobně. V roce 1920 ho zakoupil Musejní spolek pro své sbírky. V padesátých letech zámecký areál převzal stát, který nejen hlavní budovu víceméně ponechával osudu, až se ve 3. podlaží propadly stropy. Významné opravy započaly až v 90. letech pod správou Východočeského muzea a vedly k znovuotevření zámku v roce 1997. Pardubický kraj je vlastníkem zámku od roku 2001.

„Od té doby pokračovaly opravy podle finančních možností kraje. Zlomové bylo v roce 2010 prohlášení zámku národní kulturní památkou, což nám v dalších letech pomohlo k získávání evropských dotací z regionálních operačních programů," konstatoval Roman Línek, který byl u převzetí zámku jako historicky první hejtman Pardubického kraje.

„Od roku 2013 do loňského roku jsme na zámku realizovali projekty za 363 milionů korun. Kromě toho největšího, který vyvrcholil v loňském roce otevřením pernštejnského okruhu, to byla například i výstavba depozitáře v Ohrazenicích a obnova starších objektů v tomto areálu, kam se vystěhovaly provozy z historických prostor na zámku. Další dotace máme alokované také na projekty vybudování reprezentativního sálu a návštěvnického centra, kde bychom z nákladů 257 milionů korun měli obdržet 77 procent na dotacích," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Areál v Ohrazenicích prochází průběžně dalšími dílčími úpravami a do budoucna poskytuje prostor a logistické možnosti pro odborné provozy muzea a ukládání jeho sbírek.

Nutno dodat, že nové expozice muzea jsou vysoce hodnocené odbornou i širokou veřejností. Stříbrné republikové ceny Gloria Musaealis získaly v minulých dvou letech expozice S. K. L. E. M. a numismatická expozice Do hrobu si peníze nevezmeš. „Letos se o medaili za muzejní počin bude ucházet na finálovém udílení cen koncem května celá rekonstrukce zámku včetně vybudování nových depozitářů a nového prohlídkového okruhu s názvem Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Myslím si, že by se zejména Vilém, Vojtěch nebo Jan z Pernštejna docela divili, do jaké kondice jsme zámek znovu dostali po tom letitém zmaru," dodal Roman Línek.

Pardubický kraj společně s Východočeským muzeem nyní také připravuje projektovou dokumentaci na další expozice, které se postupně objeví v suterénu a v prostorách paláce. Bude se jednat o lapidárium s historickým kamennými prvky nalezenými v areálu zámku, expozici nejvýznamnějších archeologických nálezů v čele s 3000 let starým bronzovým vědrem z Kladiny a také historické sály z popernštejnské doby ve 3. podlaží.

Autor: Mgr. Dominik Barták