Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Neuskutečněné vize architektů (nejen) pro Pardubice se představí v cyklu přednášek v muzeu

Víte, co mají společného vizionářské plány pro Prahu, Le Corbusier a pardubické projekty Josefa Dandy nebo neuskutečněné pardubické stavby? Tyto a další nerealizované architektonické a urbanistické sny budou tématem přednáškového cyklu Východočeského muzea v Pardubicích. Pod názvem V mysli architekta – nerealizované plány nejen ve východních Čechách slibuje fascinující cestu do světa, který by mohl existovat, kdyby se smělé návrhy staly skutečností. Začíná v úterý 12. března v 17 hodin na pardubickém zámku.

„Architekti dnes, stejně jako v minulosti, stojí před velkými uměleckými, urbanistickými i konstrukčními výzvami. Mnohdy velké veřejné architektonické soutěže nebo osvícené soukromé zakázky umožňovaly vznik odvážných návrhů, které však z ekonomických či politických důvodů zůstaly pouze na papíře,“ představuje téma již pátého ročníku přednáškového cyklu o architektuře a urbanismu ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Cyklus zahájí historička Martina Hrabová, která rozebere realizované i nerealizované dílo autora pardubického nádraží architekta Josefa Dandy, který spolupracoval s Le Corbusierem. Jakub Potůček představí „kontroverzní“ myšlenku vzniku Hradubic, Jan Ivanega přiblíží vize socialistických plánovačů a jejich představy o rozvoji Pardubic a Matěj Bekera nahlédne do veřejných architektonických soutěží první poloviny 20. století. Vendula Hnídková nás pak přenese do současnosti a představí dílo architekta Jana Šépky, který nedávno realizoval svůj projekt polytechnických dílen.

Jako zlatý hřeb cyklu muzeum připravilo přednášku architektky Evy Jiřičné, která představí své světoznámé dílo, nerealizované vize pro Pardubice a zároveň připomene připravovaný projekt rekonstrukce společenského sálu na pardubickém zámku.

Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin v přednáškovém sále, vstupenky se prodávají na pokladně nebo na webu http://tinyurl.com/vmysliarchitekta. Počet míst je omezen.

V mysli architekta – nerealizované plány nejen ve východních Čechách

 • 12. 3. Martina Hrabová – Pardubické nádraží v kontextu díla Josefa Dandy
 • Pardubické nádraží z let 1947 až 1950 architektů Josefa Dandy, Karla Kalvody a Karla Řepy patří mezi nejvýznamnější stavby tohoto druhu na našem území. Přednáška se zaměří na autorský podíl Josefa Dandy (1906–1999), experta na nádražní architekturu, jehož rukopis se vepsal do mnoha staveb podél železnic na našem území. Dandova profesní dráha se opírala o zahraniční zkušenosti a o praxi u architektů André Lurçata a Le Corbusiera v Paříži. Jeho život a dílo budou představeny v širším geografickém a historickém kontextu, s pokusem nahlédnout je v novém světle. Přednáška uvede i aktuální reflexe Dandových realizací v dnešní době a některé problémy spojené s renovací nádražních budov.
 • 19. 3. Klára Brůhová – Praha nepostavená
 • Úsvit 20. století a následné období Československé republiky přinesly Praze řadu nových architektonických a urbanistických vizí. Pořádaly se soutěže na řešení budov, komplexů, dopravních tahů i celých velkých území, které měly významně promluvit do podoby města. Zdaleka ne všechny navrhované projekty se však dočkaly realizace. Přednáška se bude věnovat právě takovým vizím – a také důvodům, které mohly stát za tím, že nakonec zůstaly jen na papíře.
 • 26. 3. Matěj Bekera – Neuskutečněné sny Pardubic z první poloviny 20. století
 • Nebývalý rozvoj pardubické stavební produkce od poslední třetiny 19. století spojujeme s řadou veřejných architektonických soutěží. Okresní politická správa, místní radnice i zájmové a osvětové spolky v nich hledaly odpovědi na požadavky urbanistické, estetického i konstrukčního řešení různých problémů spojených s velkou stavební konjukturou. Přednáška se zaměří na zásadní architektonické soutěže, které mnohdy obeslali svými návrhy celostátně známí architekti i regionální tvůrci. Soutěže se v první polovině 20. století primárně týkaly velkých veřejných i spolkových staveb, které měly řešit chybějící budovu divadla, sokolovny, krematoria či městských lázní. Důraz zadavatelé soutěží kladli také na vyhotovení komplexních nebo dílčích urbanistických studií, které se primárně zaměřovaly na Achillovu patu místního urbanismu – dnešní náměstí Republiky.
 • 2. 4. Jan Ivanega – Pardubice ve vizích socialistických plánovačů
 • V přednášce, založené na obsáhlém archivním výzkumu, autor představí vize socialistických urbanistů, architektů a sociologů, které měly formovat město v 90. letech. Ačkoliv se zastaví i u starších projektů v duchu sorely, těžištěm výkladu budou postmoderní návrhy přestavby městského centra z produkce DRUPOSu, Stavoprojektu a Městského urbanistického střediska. Vzhledem ke všeobecnému marasmu pozdní normalizace a pádu režimu v roce 1989 na jejich vize nedošlo. Naštěstí?
 • 9. 4. Eva Jiřičná – Projekty ze šuplíku
 • Je to štěstí nebo smůla, kdy se projekt nerealizuje … Každý nerealizovaný plán je přípravou a poučením pro další práci.
 • 16. 4. Jakub Potůček – Od Velkého Hradce Králové k Hradubicím
 • Když se v roce 1945 pustili Gočárovi žáci v čele s Josefem Havlíčkem do územního plánu Hradce Králové, považovali za žádoucí jeho výstavbu situovat směrem k Pardubicím tak, aby časem došlo ke vzniku dvojměstí, pro které se kdysi vžilo posměšné jméno Hradubice.
 • 23. 4. Vendula Hnídková – Jan Šépka – Architektura jako jeden z výrazových prostředků
 • Pardubice důvěrně znají architekta Jana Šépku díky jeho autorskému vstupu do komplexu Automatických mlýnů. Šépkova tvorba je však podstatně vrstevnatější než to, co známe pouze na základě jeho realizovaných objektů. Přednáška se proto zaměří na nerealizované projekty, ale také na ideje, vize a další umělecká média, jejichž prostřednictvím architekt Šépka vyjadřuje své kreativní záměry.