Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Keltský bojovník byl pohřbený v Dubanech. Možná nebyl sám

O tom, že pátek třináctého nemusí nutně znamenat smůlu, se letos přesvědčili archeologové Východočeského muzea v Pardubicích. Tým vedený Łukaszem Wiesławským v obci Dubany objevil hrob bojovníka z doby laténské.

„Stáří hrobu odhadujeme na více než 2200 let, tedy přibližně do 3. století před naším letopočtem,“ říká archeoložka muzea Tereza Jošková. I když byl hrob částečně poškozen strojní technikou, podařilo se odhalit téměř celou kostru včetně původní hrobové výbavy. Bojovníka na onen svět provázel železný meč v pochvě u pravého boku a několik bronzových kroužků, které byly původně součástí opasku, na němž byl meč zavěšen. „Další zbraní vloženou do hrobu bylo i kopí. Bylo však uloženo poněkud nestandardně – list kopí se nacházel atypicky u nohou a rovněž na pravé straně těla, navíc došlo k záměrné deformaci předmětu a to ještě před jeho uložením. Tento způsob ukládání zbraní je u keltských hrobů poněkud neobvyklý, častěji se objevuje kombinace meče po pravém boku a kopí pak po levém, kdy list je u ramen či hlavy,“ upřesňuje Jošková. Mimo to se podařilo získat i drobný fragment železné spony, která původně spočívala v oblasti hrudníku.

Další analýzy prozradí více

Díky poměrně dobrému zachování některých kostí bude možné provést značné množství odborných analýz. „V laboratorních podmínkách tak budou vědci zkoumat například zuby a zubní kámen, které mohou obsahovat informaci jak o složení stravy pohřbeného jedince tak i o tom, kde žil. Dále bude proveden kompletní antropologický rozbor, který nám prozradí více o věku, pohlaví a tělesném stavu dávno zemřelého bojovníka. Necháme provést i radiokarbonové datování, jež může upřesnit dataci nálezu,“ prozrazuje vedoucí archeologického oddělení muzea Tomáš Zavoral.

Nedaleko se našla ruka s náramkem

„Tento hrob představuje opravdu zcela unikátní nález, neboť pohřebiště či hroby z tohoto významného období našich dějin se dnes už téměř nenacházejí. Za posledních deset let jsou na Pardubicku registrovány pouze dva samostatné hroby a to v okolí Chrudimi a v Mikulovicích,“ upozorňuje archeoložka Tereza Jošková. Mimo to byl v roce 2015 při archeologickém dohledu během výstavby domů nalezen fragment patrně ženské ruky s bronzovým náramkem a to jen nepatrný kousek od aktuálního nálezu. „Tato skutečnost ještě více naznačuje význam této lokality a potřebu ji chránit, je totiž více než pravděpodobné, že se zde pod zemí v Dubanech může ukrývat dosud neodhalené keltské pohřebiště a případně i sídliště,“ uzavírá Jošková.