Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Festival ptactva oslavte muzejní vycházkou okolo bohdanečských rybníků

První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Letos se připojuje i Východočeské muzeum v Pardubicích – na neděli 6. října od 8:30 hodin připravilo ornitologickou procházku starobylou rybniční krajinou v okolí Lázní Bohdaneč.

„Sejdeme se před sochou svatého Jana Nepomuckého u bohdanečského mlýna, tedy asi 500 metrů od konečné trolejbusu číslo tři. Vydáme se na nenáročnou asi sedm kilometrů dlouhou procházku, při které budeme pozorovat a určovat ptáky. Použijeme i stativový dalekohled s velkým zvětšením,“ zve zoolog Východočeského muzea Libor Praus. „Procházka je vhodná i pro rodiny s dětmi, součástí bude také malá soutěž. S sebou doporučujeme vzít dalekohled a terénní obuv,“ dodává Praus.

A jaké druhy ptáků by mohly být k vidění? „Přestože se mnoho tažných druhů ptáků již vydalo na cestu na zimoviště, stále můžeme v okolí bohdanečských rybníků zastihnout několik desítek ptačích druhů. Z méně běžných ptáků se nám při troše štěstí podaří spatřit například jeřába popelavého, ledňáčka říčního, orla mořského, potápku malou nebo minimálně pět druhů kachen,“ prozrazuje Libor Praus.

Festival ptactva je kampaní BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Festival připadá na první říjnový víkend, kdy partneři BirdLife International organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.

Kontakt: Libor Praus, praus@vcm.cz, 605 522 692.