Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Do zbraně! Válečníci a války východních Čech se představí na přednáškách na zámku

Rok 2022 znamená pro Pardubice a východní Čechy 80. výročí od známých událostí druhé světové války: operace Silver A, heydrichiáda, vypálení Ležáků. Nejednalo se o jedinou válečnou situaci, která se tohoto regionu v průběhu historie dotkla. Výročí proto Východočeské muzeum připomíná také přednáškovým cyklem s širším záběrem: jednotícím prvkem přednášek je téma válečnictví a východní Čechy. Přednášky cyklu Do zbraně! Válečníci a války východních Čech se konají každé úterý od 18 hodin v přednáškovém sále Zámku Pardubice. Začínají už v úterý 4. října.

4. 10. 2022 – Z Little Bighornu do Železných hor – archeologie konfliktů – Jan Musil

Archeologie konfliktů popř. archeologie bojišť je spojena s průkopníkem tohoto oboru – americkým archeologem Douglasem Scottem, který v 80. letech 20. století prozkoumal prostor bitvy u Little Bighornu (1876). Tento moderní sub-obor archeologie mapuje a studuje pozůstatky hmotné kultury spojené s lidskými konflikty od pravěku do současnosti. Zkoumána jsou jak konkrétní bojiště, sestřelená letadla, hromadné hroby, tak i výcvikové prostory, vojenské a civilní střelnice. Na příkladu několika modelových výzkumů pokrývajících období středověku až nedávné minulosti (Visby, Towton, Wittstock, Little Bighorn, Arras, Normandie, Litva) se seznámíme se základní metodikou a přínosem tohoto vědního oboru. Druhá část přednášky se konkrétně zaměří na pozůstatky konfliktů v zalesněném prostoru Železných hor.

11. 10. 2022 – Pernštejnové jako vojevůdci – Petr Vorel

Původní role středověké šlechty byla především vojenská. Tomu byla uzpůsobena výchova i výcvik chlapců i základní principy držby pozemkového majetku a správy státu, které odrážely středověké nároky na zajištění a organizaci vojska. To se na přelomu středověku a raného novověku začíná zásadním způsobem měnit. Na příkladu tří generací pánů z Pernštejna, sídlících na pardubickém zámku, přednášející dokumentuje, jakým způsobem se měnilo postavení nejvýznamnějších zemských magnátů ve vztahu k vojenskému zajištění země a k vrcholným velitelským funkcím.

18. 10. 2022 – Prusko-rakouské války 18. století ve východních Čechách pohledem archeologa – Petr Hejhal

V prosinci roku 1740 pruský král Fridrich II. obsadil Slezsko. Region východních Čech se tímto krokem stal hraniční oblastí a pruský panovník díky nabytí pevností Kladsko a Svídnice získal ideální nástupní místa pro vpády na české území. V průběhu vlády Marie Terezie (1740–1780) a Fridricha II. (1740–1786) došlo k celkem čtyřem válečným konfliktům: první a druhá slezská válka (1740–1745), válka sedmiletá (1756–1763) a válka o bavorské dědictví (1778–1779). Během těchto válek se východní Čechy staly místem vojenských operací, které po sobě zanechaly v krajině celou řadu památek – ať již zaniklých nebo dodnes viditelných. Od roku 2017 probíhá jejich systematický archeologický výzkum. Na přednášce budou prezentovány dosavadní výsledky.

25. 10. 2022 – Pardubice ve válce 1866 – Jan Tetřev

V roce 1866 se v Pardubicích sice nebojovalo, ale o dramatické situace nebyla nouze. Přes město se vozily zásoby pro bojující armádu, přiváželi se sem tisíce raněných, rakouská armáda tudy utíkala, shořel labský most, přišli pruští okupanti, občany čekaly rekvizice a během několika měsíců město navštívil císař, dva králové a jeden budoucí prezident. Někdo se proslavil, jiný padl nebo zemřel na choleru, třetí zchudl a čtvrtý na té mizérii dokázal dokonce vydělat.

  1. 11. 2022 – Osud četaře Arnošta Hrada v kontextu událostí Mnichova 1938 – Richard Maxmilián Sícha

Kdo byl četař Arnošt Hrad a proč spáchal sebevraždu v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ na Králicku v říjnu 1938? Osud četaře Hrada byl mnoho let opředen nejasnostmi a dohady. V roce 2006 byla poprvé zveřejněna dosud neznámá fakta z výzkumu týkajícího se jeho života před vojenskou službou. Ačkoliv se v souvislosti se smutným ústupem československé armády z pohraničního opevnění odehrálo množství jiných tragických událostí, symbolem nesouhlasu a protestu proti mnichovské zradě se stala právě smrt četaře Hrada.

8. 11. 2022 – Proč dělat z historie videohru? O hrách Attentat 1942 a Svoboda: Liberation 1945 – Ondřej Trhoň

České studio Charles Games přináší českou historii na obrazovky po celém světě. V přednášce vám vývojář Ondřej Trhoň poodhalí úskalí, která s sebou přináší převedení novodobých dějin do interaktivní podoby. Jak lze ve hrách pracovat s historickou pamětí? Jak probíhala spolupráce mezi vývojáři a historiky, jaké etické aspekty přináší tvorba hry o heydrichiádě, odsunu nebo kolektivizaci?

Vstupné na přednášky stojí 50 korun, vstupenky je možné koupit online na https://vcm.cz/akce/historicke-prednasky-podzim-2022/