Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologové na přednáškách představí nejmodernější technologie

Moderní technologie v archeologii budou hlavním tématem archeologického přednáškového cyklu Východočeského muzea v Pardubicích. Začíná ve středu 6. října v 18 hodin v přednáškovém sále Zámku Pardubice.

„Cyklus zahájí Marek Vlach, který představí možnosti využití digitálních technologií v archeologii a jak mohou být nápomocny při zkoumání doby římské,“ předesílá Tereza Jošková, archeoložka Východočeského muzea, která přednášky organizuje. Během doby římské se region středního Podunají stal hraniční zónou dvou zásadně odlišných světů. Na jedné straně to byla Římská říše, na straně druhé to byl svět germánských kmenů. Po většinu tohoto období byly jejich vztahy mírové, avšak několikrát vzájemné napětí přerostlo až v otevřené vojenské konflikty.

„Současný stav poznání na tomto území eviduje více než tři desítky opevnění římské armády a jejich geografických rozptyl a další indicie dokládají značný dopad vojenských operací na barbarském území. Mezi nové digitální nástroje patří například tzv. geografické informační systémy, které umožňují nejen efektivně pracovat s prostorovými daty, které archeologie shromažďuje, ale také novým způsobem řešit otázky chování tehdejších,“ vysvětluje Marek Vlach.

Přednáškový cyklus Moderní technologie v archeologii

6. 10. Marek Vlach - Využití digitálních metod při řešení otázek archeologie doby římské

13. 10. Peter Milo - Geofyzika v archeologii

20. 10. - Jiří Unger - 3D počítačové rekonstrukce a virtuální realita v archeologii

27. 10. Zuzana Hofmanová – Využití genetiky v archeologii

Archeologické přednášky - podzim 2021