Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické léto láká do Českých Lhotic a Topolu

Kam letos za vykopávkami v Pardubickém kraji? Milovníci archeologie si v létě opět přijdou na své. V rámci Archeologického léta je Východočeské muzeum v Pardubicích zve 10. července na pravěké hradiště Na Hradě u obce Topol a 14. srpna na oppidum České Lhotice.

Na Hradě u Topolu

U Topolu na Chrudimsku se v pravěku rozkládalo jedno z nejstarších hradišť v Čechách. „V období kolem roku 4200 před Kristem na tomto strategickém místě nositelé lengyelské kultury postavili hradiště kontrolující komunikaci vedoucí údolím řeky Novohradky po soutok s Chrudimkou. Hradiště bylo součástí obraného a strážního systému společně se současným hradištěm na Pumberkách,“ přibližuje historii místa archeolog Východočeského muzea Jan Musil s tím, že i v dalších obdobích bylo hojně osídlené, například slezskoplatěnickou kulturou, Kelty nebo Slovany.

Ve 13. století se rozptýlené osídlení přesunulo do míst dnešní vsi Topol poprvé připomínané roku 1399. „Podle lidové tradice se v ploše někdejšího hradiště se údajně nalézala tvrz rodu z Habrova, který vlastnil vsi Topol, Kočí a Kočice. Soudí se, že tvrz mohla spolu se vsí Kočice zaniknout při tažení Matyáše Korvína v roce 1469. Topol patřil městu Chrudimi až do roku 1546, kdy byly městské majetky zkonfiskovány císařem Ferdinandem I. Není bez zajímavosti, že je v té souvislosti zmíněn pomístní název Pumberky a Kostnice, které se uchovaly do dnes,“ vypráví Musil.

Nutná rezervace

Sraz pro účastníky prohlídky je v 10 hodin v Topolu na parkovišti u hřbitova (GPS 49.9636875N, 15.8377794E), maximální počet účastníků je 30. Prohlídka potrvá přibližně hodinu. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, ale je nutné si ji rezervovat na e-mailu joskova@vcm.cz.

Oppidum České Lhotice

Také druhá prohlídka zavede účastníky nad řeku Chrudimku, na samé úpatí Železných hor, kde se nachází jediné východočeské oppidum České Lhotice. „Oppida, tedy opevněná, převážně výšinná sídliště, představují výrazný evropský fenomén závěru doby laténské. Lokalita České Lhotice je archeologickou památkovou rezervací. Dodnes je možné vidět mohutné opevnění tvořené trojnásobným valem a příkopem. Na samém vrchu se rozkládá prostorná ´akropole´,“ vysvětluje archeoložka Tereza Jošková.

České Lhotice svým dosud zachovalým opevněným a výrazným geniem loci přitahují i dnes. Mimo jiné se staly impulzem ke zbudování archeoskanzenu v obci pod hradištěm. Prohlídka 14. srpna bude začínat v 10 hodin na nasavrckém náměstí u restaurace Pod Lipou a potrvá přibližně dvě hodiny. I na tuto prohlídku je nutná rezervace na výše zmíněném e-mailu. Po skončení exkurze na oppidum je možné navštívit například archeoskanzen Země Keltů.

Archeologické léto pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti.