Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické přednášky - podzim 2019

2. - Oct. 30, 20196 p.m. - 7 p.m.

přednáškový sál

30. října od 18 hodin
Doklady plavby a výroby lodí v neolitu a eneolitu
Plavba Egejským mořem na replice dlabaného člunu postaveného podle nálezu z mladší doby kamenné v jezeře Bracciano u Říma se konala v květnu a červnu letošního roku. Obsah se soustředí na průběh expedice s přiblížením toho, jak věci fungovaly při expedici samotné. Vyprávění se dotkne i odborných výsledků s možností doptat se více v případě zájmu. Linie projekce fotografií bude doplněna filmovými ukázkami.
Přednáší Doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.

2. října 2019 v 18 hodin
Když přišli první zemědělci – aneb úvod do neolitu
Cesta do pravěku nemusí být vždy jen za dinosaury, vydejme se spolu do mladší doby kamenné. Před více jak sedmi tisíci lety do naší krajiny vstoupili první zemědělci a změnili tak navždy náš způsob života. Pomocí archeologických nálezů patřících ke kulturám s lineární, vypíchanou a lengyelskou keramikou se pokusíme nahlédnout do jejich pravěkého světa.
Přednáší Mgr. Kristýna Bulvová

9. října 2019 od 18 hodin
Rondel – fenomén mladého neolitu a možnosti využití letecké a dronové archeologie
Rondelová archeologie se rozvíjí již několik desetiletí. Obrovské kruhové a valem, případně příkopem vymezené stavby z doby před více než 6 500 lety stále budí mnoho zájmu mezi archeology i laickou veřejností. Existuje množství teorií a hypotéz snažící se zodpovědět otázku jejich využití a účelu. Rozvoj technologií jako jsou například drony, geofyzikální měření nebo geografické informační systémy spolu s přírodovědnými analýzami otevírají nové brány poznání tohoto fenoménu.
Přednáší Mgr. Štěpán Kravciv

16. října od 18 hodin
Neolit východních Čech – po stopách našich předků
Neolit představuje nejen v českém prostoru období zásadní společenské proměny, jejíž dopady nás provázejí každodenně i v současnosti. Ovšem i tento dlouhý dějinný úsek (přibližně 5500–4400 p. Kr.) obsahuje z archeologického hlediska řadu samostatných témat, která v jeho mladším období přibývají, nebo nabírají na komplexitě. Přednáška tedy bude zaměřena právě na mladší neolit, který je v rámci východních Čech reprezentován především kulturou s vypíchanou keramikou. Formou několika případových studií představí důležité lokality i nálezy napříč regionem.
Přednáší Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.

23. října od 18 hodin
Duchovní svět člověka v mladší době kamenné

Náboženské představy v pravěku jsou úzce propojené s každodenními aktivitami člověka. Kultové představy jsou odrazem jedné z největších změn v lidské historii - pěstováním kulturních plodin a chovem domácích zvířat, která představovala hlavní složku stravy člověka v neolite. Obnova v zabezpečovaní stravy šla ruku v ruce s radikální změnou myšlení, v centru kterého byla plodnost, pravidelný rytmus přírodních cyklů a nekonečné střídání cyklů znovuzrození a umírání. Cílem přednášky bude ukázat na pestrý duchovní svět člověka žijícího před 7000 roky na základě vybraných příkladů z českého a slovenského prostředí.
Přednáší Mgr. Peter Tóth, PhD.