Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Soutěže a olympiády

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2024

Výsledky místního krajského kola Geologické olympiády 2024.

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.
Kategorie A:

 1. místo (postup do celostátního kola) Štěpánka Spálavská, Gymnázium J. Ressela, Chrudim
 2. místo (postup do celostátního kola) Lucie Jedličková, ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344
 3. místo Matěj Čada, ZŠ Lanškroun Smetanova

Kategorie B:

 1. místo (postup do celostátního kola) Ondřej Konůpek, Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice
 2. místo (postup do celostátního kola) Anna Strnadová, Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
 3. místo Ondřej Pivokonský, Gymnázium Mozartova 449, Pardubice

Účastníci umístění na 1. a 2. místě z obou kategorií postupují do celostátního kola Geologické olympiády, které se uskuteční v období od 7. do 10. května 2024.
Všem zúčastněným žákům a studentům velmi děkujeme. Věříme, že s některými z nich se setkáme třeba i v dalších ročnících geologické olympiády.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci GO se dále podílí i jiné vzdělávací instituce jako např. naše Východočeské muzeum v Pardubicích a mnohé další po celé České republice.

Krajské kolo Geologické olympiády 2024

Krajské kolo Geologické olympiády 2024

Krajské kolo Geologické olympiády 2024

Krajské kolo Geologické olympiády 2024

NAJDI MUZEJNÍ „BOMBU“!

FINÁLE SOUTĚŽE

Finálového kola historické soutěže se zúčastnily čtyři týmy. Konalo se dne 24. ledna 2024 přímo ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Týmy se zde utkaly před odbornou porotou složenou z pracovníků muzea.

A výsledky?

1.místo Základní škola Chrudim, Dr. Peška 768 – třída 9. B
2. místo Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná
3. místo Základní škola Chrudim, Dr. Peška 768 – třída 9. A

Všem velmi děkujeme za jejich snahu a aktivní účast!
Těšíme se na další soutěžení!

Finále historické soutěže Najdi muzejní "bombu"

Finále historické soutěže Najdi muzejní "bombu"

Finále historické soutěže Najdi muzejní "bombu"

Finále historické soutěže Najdi muzejní "bombu"

Vyhlašujeme historickou soutěž ku příležitosti 20ti let od konání prvních edukačních programů! Byli jste už někdy na edukačním programu v muzeu? A líbil se vám? Co myslíte, jak je asi složité, takový program vymyslet a připravit?

Pravidla soutěže a Přihláška ke stažení


Pro koho je soutěž určena?
Pro žáky 2. stupně základních škol a žáky nižších gymnázií.

Jak na to?
1. Vytvořte soutěžní tým 2–5 lidí ze školního kolektivu.
2. Vydejte se spolu s celou třídou do jakéhokoli muzea v České republice.
3. Vyberte a navštivte edukační program v některé expozici nebo výstavě, zaměřující se na libovolné historické téma. Vyfoťte část jeho průběhu.
4. Kontaktujte edukátora/lektora v muzeu a zjistěte co nejvíce o jeho práci:

 • Jak dlouho před vznikem expozice/výstavy se začíná edukační program připravovat?
 • Jakým způsobem pracuje, z čeho čerpá informace?
 • Musí dodržovat určitá předepsaná pravidla?
 1. A tato část už bude jen o vašich schopnostech, představivosti a kreativitě! Vytvořte vlastní metodiku vzdělávacího programu ke konkrétní expozici nebo výstavě!!

Metodika vzdělávacího programu je plán, který vám pomáhá vytvořit strukturu a organizovat vzdělávací aktivity. Je to vlastně návod, jak vést vzdělávací program. Je třeba si ujasnit název programu, koho chcete oslovit (kdo je jeho cílovou skupinou), jaké klíčové informace nebo dovednosti chcete předat, a jaké pomůcky a aktivity budete potřebovat.

Abyste vytvořili metodiku, můžete postupovat takto:

 • Zamyslete se nad tím, o čem chcete vzdělávat ostatní – vyberte historické téma, která vás zajímá. Musí ale souviset s expozicí nebo výstavou.
 • Určete si název svého vzdělávacího programu. Měl by být výstižný a přitažlivý.
 • Přemýšlejte o cílové skupině, tedy o tom, komu chcete svůj program určit (budou to stejně staří teenageři, nebo mladší děti, nebo snad dospělí?)
 • Zvažte, jaké klíčové informace nebo dovednosti chcete v rámci programu sdělit. Můžete si udělat seznam témat, která byste chtěli pokrýt.
 • Rozhodněte se, jaké pomůcky a materiály budete potřebovat k výuce. To může zahrnovat prezentace, pracovní listy, hry, videa nebo jiné vzdělávací materiály.
 • Naplánujte si časový plán, tedy jak dlouho by měl váš program trvat a kolik času budete věnovat jednotlivým aktivitám či diskuzím.
 • Když budete mít všechny tyto informace, můžete je shrnout do jednoho dokumentu ve formátu Word nebo PDF. Napište název programu, klíčová slova, cílovou skupinu a poté popište jednotlivé aktivity, které budete dělat, a jaké pomůcky budete používat.

Tento dokument poté případně můžete ještě v praxi vyzkoušet ve skupině a upravit ho, pokud je třeba.

 1. Co by měl obsahovat výsledný výstup, který nám zašlete?
 • Vytvořený vzdělávací program – metodika ve wordu nebo PDF a veškeré aktivity, doplňkový materiál (např. fotografie, video, potřebné pro program už mohou být ve vámi zvolené formě – př. powerpoint)
 1. Pošlete nám svoje výstupy do 17. 12. 2023 na e-mail edukace@vcm.cz (pošleme vám potvrzení, že jsme je dostali). V případě velkého souboru (více než 20 MB) je nutné zaslat soutěžní úkol přes dostupná úložiště


Jak bude probíhat hodnocení?
Vyhodnocování soutěže bude dvoukolové. V prvním kole se sejde tým odborníků z Východočeského muzea v Pardubicích a podle kritérií vybere tři týmy, které postoupí do druhého kola. Vybrané týmy pozveme na pardubický zámek. Zde budou prezentovat své výsledky před porotou, složenou z odborníků muzea. Na prezentaci budou mít max. 10 minut.

Kritéria hodnocení
Srozumitelnost
Jde nám o to, abyste všichni rozuměli všemu, co říkáte. Když pustíte video nebo ukážete vaši práci kamarádům, měli by rozumět také oni každému slovu a hlavně tomu, jaké chcete předat myšlenky.

Způsob prezentace
Rozmyslete si, jakou formu si vyberete. Originalita je jedna věc, ale myslete i na to, aby vám vybraný formát dobře „sedl“. Musíte se vejít do 10 minut.

Odborné znalosti
Zajímá nás přesnost informací. Uveďte zdroje, ze kterých jste čerpali. Konzultujte své téma s někým, kdo se v tom opravdu vyzná.

Užijte si vymýšlení a objevování!

O JAKÉ CENY HRAJEME?

1.místo: volný vstup na vybraný výukový program pro celou třídu v centru současného umění DOX v Praze a ve Východočeském muzeu v Pardubicích, volné vstupenky pro jednotlivé členy soutěžního týmu na vybraný film v Cinestar Pardubice, věcné ceny

2. místo: volný vstup na vybraný výukový program pro celou třídu v Muzeu Východních Čech v Hradci Králové a Východočeském muzeu v Pardubicích, volné vstupenky pro jednotlivé členy soutěžního týmu na vybraný film v Cinestar Pardubice, věcné ceny

3. místo: volný vstup na vybraný výukový program pro celou třídu ve Východočeském muzeu v Pardubicích, volné vstupenky pro jednotlivé členy soutěžního týmu na vybraný film v Cinestar Pardubice, věcné ceny

Pravidla soutěže

 1. Soutěže se mohou účastnit žáci II. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Pardubického kraje, kteří se do soutěže závazně přihlásí do 15. 10. 2023. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné do uvedeného data zaslat na email edukace@vcm.cz
 2. Nad soutěžícími může převzít záštitu buď některý pedagog školy, nebo s vědomím ředitele školy jiná způsobilá osoba starší 18 let (dále jen pedagog). Pedagog pomáhá soutěžícím při organizaci práce, radí soutěžícím při obstarávání studijních materiálů, při dodržování podmínek soutěže a je nápomocen při jednáních s organizátorem soutěže. Pedagog se nesmí podílet na přímém plnění všech soutěžních zadání. Předpokládá se, že pedagog bude plnit funkci doprovodu finalistů při účasti na slavnostním vyhlášení výsledků.
 3. Soutěžit mohou dvojice nebo maximálně pětičlenné týmy. Složení týmů se v průběhu soutěže (od podání přihlášky) nesmí měnit.
 4. Soutěž je dvoukolová. První kolo proběhne formou splnění a zaslání soutěžního úkolu. Ve druhém kole zadavatel vyzve tři finální týmy k osobní prezentaci soutěžního úkolu před odbornou porotou. Druhé kolo bude probíhat přímo ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
 5. Splněný soutěžní úkol zašlou soutěžící na e-mail edukace@vcm.cz do 17. 12. 2023. Na později doručené splněné úkoly nebude brán zřetel. V případě velkého souboru (nad 20MB) je potřeba zaslat soutěžní úkol přes dostupná úložiště např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.
 6. Porota složená z odborných pracovníků Východočeského muzea v Pardubicích vyhodnotí zaslané materiály a do 14. 1. 2024 oznámí soutěžícím prostřednictvím pedagoga výsledky. Tři nejlepší soutěžící týmy pozveme na velké finále, které se uskuteční 24. 1. 2024 v Pardubicích, kde se rozhodne o vítězi.
 7. Organizátor nehradí náklady přihlášených ani finálových týmů, které vzniknou s jejich účastí v soutěži.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit, jestliže se do soutěže přihlásí méně než pět soutěžících týmů.
 9. Registrací vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že jakékoliv porušení pravidel soutěže může vést k vyřazení účastníka ze soutěže.
 10. Registrací v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu soutěže za účelem identifikace účastníků a soutěžních příspěvků a prezentace výsledků soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu.
 11. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2023

Výsledky místního krajského kola Geologické olympiády 2023.

Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.
Kategorie A:

 1. místo (postup do celostátního kola) Iva Trejtnarová, Základní škola Žamberk
 2. místo Michael Friedrich, ZŠ Pardubice – Polabiny, npor. Eliáše 344
 3. místo Miroslav Lachman, Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč

Kategorie B:

 1. místo (postup do celostátního kola) Ondřej Konůpek, Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice
 2. místo (postup do celostátního kola) Štěpán Varhaník, Gymnázium J. Ressla, Chrudim
 3. místo Ondřej Čechlovský, Gymnázium J. Ressla, Chrudim

Vítězové obou kategorií postupují do celostátního kola Geologické olympiády, které se uskuteční v období od 25. do 28. dubna 2023.
Všem zúčastněným žákům a studentům velmi děkujeme. Věříme, že s některými z nich se setkáme třeba i v dalších ročnících geologické olympiády.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci GO se dále podílí i jiné vzdělávací instituce jako např. naše Východočeské muzeum v Pardubicích a mnohé další po celé České republice.


INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ v letošním krajském kole GO

V pondělí dne 27. března 2023 se uskuteční krajské kolo geologické olympiády ve Východočeském muzeu v Pardubicích, v pedagogickém ateliéru, budova čp. 2, zámek Pardubice.
Registrace bude otevřena od 8 hod do cca 9 hod a bude probíhat v přednáškovém sále, budova čp. 2, přízemí, zámek Pardubice.
Předpokládaný konec celé olympiády je cca ve 14:30, přičemž slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhne v prostorách společenského sálu Zámku Pardubice.

V průběhu krajského kola olympiády je pro žáky a jejich doprovod připravena také prohlídka výstavy Kdy jste je viděli naposledy?

Kontaktní osoba za VČM:
Ing. Jiří Šura, tel. 608 721 194, e-mail: sura@vcm.cz

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2022

Výsledky místního krajského kola Geologické olympiády 2022. soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.
Kategorie A:

 1. místo (postup do celostátního kola) Vojtěch Čechlovský, Gymnázium J. Ressla, Chrudim
 2. místo Martina Černá, ZŠ Pardubice - Polabiny, npor. Eliáše 344
 3. místo Ondřej Havlík, Gymnázium J. Ressla, Chrudim
 4. místo (Diplom úspěšného řešitele) Václav Jirka, Gymnázium J. Ressla, Chrudim

Kategorie B:

 1. místo (postup do celostátního kola) Štěpán Varhaník, Gymnázium J. Ressla, Chrudim
 2. místo Ondřej Konůpek, Gymnázium Dr. E. Holuba, Holice
 3. místo Pavla Hlavatá, Gymnázium J. Ressla, Chrudim
 4. místo Ondřej Čechlovský, Gymnázium J. Ressla, Chrudim

Vítězové obou kategorií postupují do celostátního kola Geologické olympiády, které se uskuteční v období od 5. do 8. května 2022 v Českém ráji v blízkosti Hruboskalského skalního města.
Všem zúčastněným žákům a studentům velmi děkujeme. Věříme, že s některými z nich se setkáme třeba i v dalších ročnících geologické olympiády.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují. Na organizaci GO se dále podílí i jiné vzdělávací instituce jako např. naše Východočeské muzeum v Pardubicích a mnohé další po celé České republice.


INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ v letošním krajském kole GO
V pondělí dne 4. dubna 2022 se uskuteční krajské kolo geologické olympiády ve Východočeském muzeu v Pardubicích, v pedagogickém ateliéru, budova čp. 2, zámek Pardubice.
Registrace bude otevřena od 8 hod do cca 9 hod a bude probíhat v přednáškovém sále, budova čp. 2, přízemí, zámek Pardubice.
Předpokládaný konec celé olympiády je cca ve 14:15, přičemž slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhne v nádherných prostorách rytířských sálů Zámku Pardubice.


V průběhu krajského kola olympiády je pro žáky a jejich doprovod připravena také prohlídka s výkladem o historii Zámku Pardubice a jeho expozic.

Kontaktní osoba za VČM:
Ing. Jiří Šura, tel. 466 799 247, e-mail: sura@vcm.cz

Krajské kolo Geologické olympiády 2022

ODHAL VĚC 140 +

Finále soutěže

Do soutěže se přihlásilo celkem 25 soutěžních týmů z 9 různých škol z celého Pardubického kraje. Soutěžení bylo dne 18. ledna 2022 ukončeno finálovým kolem, kde se utkaly tři soutěžní týmy před odbornou porotou přímo ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

A výsledky?

1.místo Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139
2. místo Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice
3. místo Základní škola Letohrad, Komenského 269

Všem velmi děkujeme za jejich snahu a aktivní účast!
​Těšíme se na další soutěžení s vámi!

Pohled do sálu

Vítězný tým z Lanškrouna

Tým z Výprachtic

Tým z Letohradu

Vyhlašujeme historickou soutěž k výstavě věnované 140. narozeninám Východočeského muzea v Pardubicích.
A ceny jsou více než lákavé. Pojďte s námi soutěžit!

Přihláška Soutěž si můžete uložit v pdf

Jak na to?

 1. Vytvořte tým 2–5 lidí ze školního kolektivu.
 2. Vydejte se spolu do jakéhokoli muzea v České republice.
 3. Najděte v expozici nebo probíhající výstavě v tomto muzeu předmět, který je starší než 140 let. Výběr předmětu je velmi důležitý. Měl by vás inspirovat, možná by se vám měl líbit nebo vás něčím provokovat. Je to prostě TEN předmět. Bude potřeba o něm zjistit hodně věcí.
 4. Domluvte se s některým kurátorem muzea, aby vám o předmětu řekl víc.
  V tomto případě vás zajímají podložená fakta. Otázky, na které hledáte odpovědi, jsou:
  • Jak se předmět dostal do muzea?
  • Ve kterém roce to bylo?
  • Váže se k tomu nějaká zajímavá událost?
  • Jak je předmět starý?
  • Kde byl nalezen, odkud pochází?
  • K jakému účelu sloužil?
 5. Zjistěte, z jakého důvodu je předmět ve výstavě/ expozici? Proč kurátoři vybrali tento, a ne jiný? A čím vším musel předmět projít, aby mohl být vystaven. Možná se dozvíte i něco o restaurování nebo konzervování.
 6. Zjištěné informace spolu s fotografií předmětu zpracujte na formát A4 (text + fotografie).
 7. A dále vytvořte o předmětu příběh. Můžete si vybrat ze dvou možností:
  a) Vymyslete vlastní příběh. Ten se ale MUSÍ odehrávat v období, ze kterého daný předmět pochází. V příběhu musí být historické skutečnosti. Musíte umět rozlišit, co je historický fakt a co je fabulace. Př.: Vyberete si zbraň z husitských válek, například prak. Příběh může být o Honzovi, kterému bylo 10 let a byl práčetem, tedy dítětem, které střílelo z takového praku zpoza vozové hradby. Fabule by byl konkrétní Honza, to jak žil atd., prostě všechno, co si v příběhu vymyslíte. Historické skutečnosti jsou, že se jedná o práčata, což byly děti, které tyto zbraně používaly. Historická skutečnost je i vozová hradba.
  b) Vytvořte reálný příběh předmětu na základě informací, které jste se dozvěděli v muzeu a od kurátora. I u něj si musíte dát pozor na historická fakta.
 8. Jak příběh zpracujete, je na vás. Jestli to celé bude video nebo text, prezentace v powerpointu, výstavní panel, reportáž, úvaha...
 9. Pošlete nám svoje výstupy (bod 6 a 7) do 15. 12. 2021 na e-mail edukace@vcm.cz (pošleme vám potvrzení, že jsme je dostali). V případě velkého souboru (více než 20 MB) je nutné zaslat soutěžní úkol přes dostupná úložiště.

Jak bude probíhat hodnocení?

Vyhodnocování soutěže bude dvoukolové. V prvním kole se sejde tým odborníků z Východočeského muzea v Pardubicích a podle kritérií vybere tři týmy, které postoupí do druhého kola. Vybrané týmy pozveme na pardubický zámek. Zde budou prezentovat své výsledky před porotou, složenou z odborníků muzea. Na prezentaci budou mít max. 10 minut.

Kritéria hodnocení

Srozumitelnost
Jde nám o to, abyste všichni rozuměli všemu, co říkáte. Když pustíte video nebo ukážete vaši práci kamarádům, měli by rozumět také oni každému slovu a hlavně tomu, jaké chcete předat myšlenky.
Způsob prezentace
Rozmyslete si, jakou formu si vyberete. Originalita je jedna věc, ale myslete i na to, aby vám vybraný formát dobře „sedl“. Musíte se vejít do 10 minut.
Odborné znalosti
Zajímá nás přesnost informací.
Uveďte zdroje, ze kterých jste čerpali. Konzultujte své téma s někým, kdo se v tom opravdu vyzná. Najděte v muzeu kurátora, ten vám poradí, jak dál.

Moc se těšíme na vaše předměty, bádání a příběhy. Užijte si objevování!

O jaké ceny hrajeme?

1.místo: volný vstup na vybraný výukový program pro celou třídu v Národním muzeu a ve Východočeském muzeu v Pardubicích, volné vstupenky pro jednotlivé členy soutěžního týmu na vybraný extraligový zápas v roce 2022 Dynamo Pardubice, věcné ceny
2. místo: volný vstup na vybraný výukový program pro celou třídu v Národním muzeu a ve Východočeském muzeu v Pardubicích, volné vstupenky pro jednotlivé členy týmu do Laser game Pardubice, věcné ceny
3. místo: volný vstup na vybraný výukový program pro celou třídu v Národním muzeu a ve Východočeském muzeu v Pardubicích, volné vstupenky pro jednotlivé členy týmu na únikovou hru Hugo Koumes Pardubice, věcné ceny


Pravidla a podmínky historické soutěže „Odhal věc 140+“ pořádané Východočeským muzeem v Pardubicích

 1. Soutěže se mohou účastnit žáci II. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Pardubického kraje, kteří se do soutěže závazně přihlásí do 11. 10. 2021. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné do uvedeného data zaslat na email edukace@vcm.cz.
 2. Nad soutěžícími může převzít záštitu buď některý pedagog školy, nebo s vědomím ředitele školy jiná způsobilá osoba starší 18 let (dále jen pedagog). Pedagog pomáhá soutěžícím při organizaci práce, radí soutěžícím při obstarávání studijních materiálů, při dodržování podmínek soutěže a je nápomocen při jednáních s organizátorem soutěže. Pedagog se nesmí podílet na přímém plnění všech soutěžních zadání. Předpokládá se, že pedagog bude plnit funkci doprovodu finalistů při účasti na slavnostním vyhlášení výsledků.
 3. Soutěžit mohou dvojice nebo maximálně pětičlenné týmy. Složení týmů se v průběhu soutěže (od podání přihlášky) nesmí měnit.
 4. Soutěž je dvoukolová. První kolo proběhne formou splnění a zaslání soutěžního úkolu. Ve druhém kole zadavatel vyzve tři finální týmy k osobní prezentaci soutěžního úkolu před odbornou porotou. Druhé kolo bude probíhat přímo ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
 5. Splněný soutěžní úkol zašlou soutěžící na e-mail edukace@vcm.cz do 15. 12. 2021. Na později doručené splněné úkoly nebude brán zřetel. V případě velkého souboru (nad 20MB) je potřeba zaslat soutěžní úkol přes dostupná úložiště např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.
 6. Porota složená z odborných pracovníků Východočeského muzea v Pardubicích vyhodnotí zaslané materiály a do 7. 1. 2022 oznámí soutěžícím prostřednictvím pedagoga výsledky. Tři nejlepší soutěžící týmy pozveme na velké finále, které se uskuteční v úterý 18. 1. 2022 v Pardubicích, kde se rozhodne o vítězi.
 7. Organizátor nehradí náklady přihlášených ani finálových týmů, které vzniknou s jejich účastí v soutěži.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zrušit, jestliže se do soutěže přihlásí méně než pět soutěžících týmů.
 9. V případě nepříznivé epidemiologické situace si organizátor vyhrazuje právo odložit druhé kolo soutěže na jiný termín, kdy podmínky umožní osobní setkání.
 10. Registrací vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je bez výhrad dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že jakékoliv porušení pravidel soutěže může vést k vyřazení účastníka ze soutěže.
 11. Registrací v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu soutěže za účelem identifikace účastníků a soutěžních příspěvků a prezentace výsledků soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu.
 12. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2020

Vzhledem k uvolnění epidemiologické situace proběhne celostátní kolo Geologické olympiády tradičně prezenčním způsobem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Kotlářská 2, Brno) ve čtvrtek 18. června 2020. Registrace bude zahájena v 10.30 hod. Začátek soutěže je plánován na 11.00 hod. Předpokládaný konec soutěže bude zhruba 13.30 až 14.00 hodin.
Za pardubický kraj budou soutěžit:
Kat. A Varhaník Štěpán, Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
Kat. B Trávníček Pavel, Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Blažek, Vojtěch Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim


Vzhledem k epidemii koronaviru  letošní krajská kola Geologické olympiády proběhla distanční formou v jednom čase, a to ve středu 15. dubna během jedné jediné hodiny – od 10 do 11 (test ale trval  jen 30 minut). Elektronický test byl přístupný na elportálu Masarykovy univerzity  na adrese: https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/geo2020). Otázky měly převážně charakter logický, vyvozovací nebo dovednostní. Většinou se odvozovaly z obrázků, což znesnadnilo konkurenci vyhledáváním na internetu či v knihách, které bylo dovoleno. Vzhledem k časovému limitu testu však výhodou byly vlastní vědomosti.
Také byly vytvořeny složené otázky a byla zahrnuta i poznávačka, pokud to bylo reálné.

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ

Výsledková listina Geologické olympiády 2020
je uveřejněna na webu GO v sekci Ke stažení (+ aktualita): https://www.geologicka-olympiada.cz/ke-stazeni
odkaz na soubor: https://www.geologicka-olympiada.cz/sites/default/files/2020-04/KK-GO-2020-vitezove_0.pdf

V letošním roce se nebude moci náš národní tým zúčastnit mezinárodní olympiády IESO. Mezinárodní olympiáda byla v letošním roce zrušena.

Kontakt: Ing. Jiří Šura,
tel. 466 799 247, e-mail: sura@vcm.cz

30 let od sametu: Každodennost 1989–2019

Finále soutěže

Finále soutěže věnované výročí sametové revoluce se konalo ve čtvrtek 13. června v sále Jana Kašpara v budově bývalé reálky. Více...
Vítězné týmy:

 1. ZŠ Skuteč, Smetanova: Anna Jehličková, Ema Čejková, David Malík, Matouš Bohatý a Tereza Veselá
 2. ZŠ Česká Třebová, Ústecká ulice: Lenka Fricová, Martina Štanglerová, Šárka Zahrádková
 3. ZŠ Skuteč, Smetanova: Kateřina Váňová, Alžběta Doležalová

  Dějepisná soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií

Pojď zkusit, co v Tobě je. Zamysli se, jak vypadá Tvůj den. Ráno vstaneš, vypneš budík na telefonu, dáš si snídani a jdeš do školy. Je to tak? Nebo jinak? Co všechno přes den používáš? Zdá se, že svět okolo Tebe je normální. A Ty do toho světa někdy patříš a někdy si připadáš jako ufo. Každý den je trochu stejný, trochu jiný.

A možná, že velmi podobně to měli lidé v době sametové revoluce. Co bylo pro ně tehdy normální? Patřili do té doby nebo se cítili také trochu jako ufo? A co se všechno změnilo za posledních 30 let?

Chceš to zjistit? Přihlas se do dějepisné soutěže našeho muzea! Hraje se o vstupenky do Aquacentra Pardubice, lístky do Cinestaru Pardubice, poukázky na paddleboarding u SUP Pardubice, knížky a vstupenky do Východočeského muzea.

Jak na to

 • Vytvořte skupinu 2 až 5 ti odvážných (nebo se přihlas jako jednotlivec)
 • Popros některého z učitelů vaší školy, aby byl garantem vašeho týmu
 • Pošlete přihlášku do konce března na e-mail prochazkova@vcm.cz
 • Vyberte si jednu z oblastí: móda, jídlo, zábava, architektura, škola, média, komunikační prostředky, doprava (nebo si vymyslete svou oblast)
 • Prozkoumejte, jak se vámi vybrané téma změnilo. Jak to fungovalo před sametovou revolucí, jak po ní? Jak se to vyvíjelo? A jak to vypadá dnes? A hlavně: jak se to projevovalo v každodennosti?
 • Vytvořte něco, co nám představí vaši práci. Jestli to bude např. poster, powerpointová prezentace, písnička nebo video (ne delší než 10 minut), je na vás. Důležité je, abyste výsledek představili a poslali na e-mail prochazkova@vcm.cz do 17. 5. 2019 a ani o chlup později.
 • Odborná porota si vše prohlédne a do 3. 6. 2019 vám prostřednictvím pedagoga zašleme výsledky. Pět nejlepších skupin pozveme 13. 6. 2019 na grand finále, kde se rozhodne o vítězi.

Hodnocení soutěže

Jedná se o velkou věc. My se na každou práci budeme dívat velmi pečlivě a budeme sledovat tyto faktory:

 1. Srozumitelnost
  Jde nám o to, abyste všichni rozuměli všemu, co říkáte. Když pustíte video nebo ukážete vaši práci kamarádům, měli by rozumět také oni každému slovu a hlavně tomu, co chcete předat za myšlenky.
 2. Způsob prezentace
  Rozmyslete si, jakou formu si vyberete. Originalita je jedna věc, ale myslete i na to, aby vám vybraný formát dobře „sedl“.
 3. Kvalita obsahu
  Mají myšlenky, které předáváte, váhu? Přišli jste na něco nového? Pracovali jste se skutečnými zdroji, nebo jen lovili na netu?
 4. Každodennost
  Jak se vaše téma projevovalo v běžném životě? Ve všedních dnech? Žije se teď s ohledem na proměny tématu lépe nebo ne?
 5. Komunikace s odborníky
  Konzultovali jste své téma s někým, kdo se v tom opravdu vyzná? Můžeme vás propojit s kurátory v muzeích v celém Pardubickém kraji. Tak neváhejte a napište nám.

V případě dotazů kontaktujte muzejní pedagožku Pavlu Procházkovou na telefonním čísle 773 819 210 nebo e-mailu prochazkova@vcm.cz

Partnery soutěže jsou: Aquacentrum Pardubice, SUP Pardubice, Cinestar Pardubice, Magistrát města Pardubic, knihkupectví Kosmas Pardubice, nakladatelství Helios – Jiří Raszkazov

Dějepisná soutěž 2019 – podrobné zadání

Pravidla a podmínky soutěže

Přihláška do soutěže