Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Programy k výstavám a expozicím

Příběh animovaného filmu 3. 9. 2018 – 19. 10. 2018

Výukový program k výstavě Velký svět malých hrdinů prostřednictvím filmového obrázkového scénáře vysvětlí, jak se rodí příběh, co je jeho základem a co v něm nesmí chybět. Odhalí, kdo vdechuje podobu a pohyb filmovým loutkám, obklopuje je rekvizitami a zabydluje je v miniaturních dekoracích, aby tady sehrály pomocí okénkové animace svou roli. Děti se pokusí kolektivně sestavit svůj vlastní příběh inspirovaný vystavenými loutkami z animovaného filmu Lajka a prezentovat ho. Zjistí, jak pracný, časově náročný a zdlouhavý je vznik každého takového filmu.

Ve výstavě uvidí ukázky současné české animační produkce - loutky a dekorace např. z trilogie Fimfárum, celovečerního filmu Lajka či příběhů dvojice Pat a Mat.

Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Maximální kapacita: 30 žáků

Vstupné 20 Kč, pedagogický doprovod (2 osoby) zdarma

Objednávka programu: Mgr. Pavla Procházková, e-mail: prochazkova@vcm.cz

Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

PRIBEH-ANIMOVANEHO-FILMU-3-opr.jpg

Neni_vcela_jako_vcela.jpg

Není včela jako včela 20. 3. 2018 - 21. 9. 2018

Výstava Včely ze všech ú(h)lů nabídne množství informací včetně detailů z biologie a anatomie včely. Během výukového programu Není včela jako včela si žáci formou hry vyzkouší život včelí matky, včelího trubce a včely dělnice v jejích proměnách života. Poznají vývojová stádia včel a stavbu jejich těla. Zjistí, jak se spolu včely dorozumívají, čím jsou užitečné nebo co je včelí pastva. Prohlédnou si různé druhy úlů včetně úlu s živými včelami. Nebudou chybět včelí produkty, velkoformátové modely i několik druhů živého hmyzu.

Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Maximální kapacita: 30 žáků

Vstupné 20 Kč, pedagogický doprovod (2 osoby) zdarma

Objednávka programu: Mgr. Pavla Procházková, e-mail: prochazkova@vcm.cz

Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

Od tolaru k dolaru 16. 4. 2018 – 17. 8. 2018

Ražba velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520 započala historii tolarových měn v Evropě. Pojmenování „tolar“ později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Výstava Východočeského muzea v Pardubicích ukáže cestu od tolaru k dolaru a také vysvětlí, proč se právě termín „dollar“ stal hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA. Ve výukovém programu žáci vyzkouší, jak fungoval směnný obchod, jak obchodování změnilo první alternativní platidlo hřivna a jak se prosadily v obchodě peníze jako platební prostředek. Poznají historii některých měn až po vznik jednotné evropské měny eura. Program zabrousí i k užívání platebních karet a finanční zodpovědnosti.

Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

tolar.png

pozvanka-jpg-zbrane_web.jpg

Poklady zbrojnic státních hradů a zámků 6. 11. 2017 - 2. 3. 2018

První část výstavy patří perlám renesančních sbírek vysoké aristokracie, druhá se soustředí na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu. V programu žáci poznají největší skvosty zbrojnic 35 českých a moravských hradů a zámku. Naučí se rozeznat části rytířské plátové zbroje, seznámí se s různými druhy chladných i palných zbraní, odhalí roli technologického vývoje zbraní a vojenské strategie. Vyzkouší si část zbroje nebo vytvoření vojenské formace s maketami pušek. Získají všeobecný přehled o vývoji zbraní od 16. do 19. století a jejich roli v dějinách Evropy.

Celou pozvánku ke stažení naleznete zde.

Od prvních majitelů Pardubic po Pernštejny

Výukový program v historické expozici nazvané Pardubice-příběh města

Žáky určitě zaujmou autentické archeologické nálezy z Pardubic a okolí, například gotický meč. Z doby pánů z Pernštejna uvidí jako největší zajímavosti pozůstatky dřevěného vodovodního potrubí, měšťanský terakotový portál nebo dochovanou koženou obuv a model tehdejší podoby hradu Kunětická hora. Unikátní je model pomníku Arnošta z Pardubic.

Děti se během výukového programu seznámí se jmény a erby některých i těch nejstarších majitelů Pardubic Připomenou si známé erbovní pověsti, naučí se číst v rodokmenech a poznají pečetě. Dozvědí se něco o požárech a přestavbách města a proměnách pardubického zámku. Na závěr programu si zájemci na raznici vyrazí reliéfní samolepku městské pečeti z 16. století. Nechybí pracovní listy.

Poznej významné osobnosti Pardubic

Výukový program v historické expozici nazvané Pardubice- příběh města

Expozice připomíná také některé významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem. Byli jimi například arcibiskup Arnošt z Pardubic, páni z Pernštejna, stavitel železnic ing. Jan Perner, první český letec ing. Jan Kašpar a řada dalších. Jsou jim v expozici věnovány předměty svázané s jejich životem a působením. A právě jejich prostřednictvím se žáci s těmito osobnostmi seznámí.

Jak se žilo v pravěku

Výukový program v archeologické expozici nazvané Proti proudu času
Žáci mají možnost během programu poznat život a typické činnosti pravěkého člověka. Seznámí se s tehdejším stravováním, odíváním, sídlením a pohřbíváním. Poutavé pro ně budou 3D modely a repliky kovových, keramických a kamenných nálezů volně přístupných k uchopení a prozkoumání pomocí hmatu. Děti získají povědomí o různých věcech této doby, uvědomí si rozdíl mezi činnostmi v současnosti a v pravěku. V expozici nechybí ani interaktivní prvky jako např. tkalcovský stav, možnost vyzkoušet si různé dobové oděvy a "práci archeologa". Zajímavá je také vizualizace usedlosti slezskoplatěnické kultury z Opatovic n. L.

Program je připraven v různých modifikacích s ohledem na věk žáků.

Celá pozvánka ke stažení zde

archeologie.jpg

Peníze dříve a dnes

Výukový program ve stálé numismatické expozici.

Výstavní instalace renesančních mincí v reprezentačních sálech zámku umožňuje přiznat tento interiér z 16. století jako samostatný exponát. Mimořádný charakter těchto prostor dokreslují i rozsáhlé fragmenty malířské výzdoby z počátku druhé třetiny 16. století. Samotná expozice představí žákům nejen vzácné a na pohled efektní zlaté dukáty a stříbrné renesanční tolary. Na pardubickém zámku se seznámí i s těmi penězi, kterými se v 16. století skutečně běžně platilo a za které naši předkové nakupovali.

Výukový program prostřednictvím autentických předmětů, replik a aktivizujících prvků přiblíží dětem fenomén peněz, historický vývoj jejich forem, výrobu a funkci. Podpoří budování jejich finanční gramotnosti, pomůže jim rozvíjet hodnotovou orientaci a přispěje k uvědomění si hodnoty peněz. Na základě samostatné práce se žáci seznámí s ruční výrobou mincí. Zájemci si mohou jako upomínku zhotovit repliku malého groše. Cena groše je 10 Kč.