Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Kácení máje v Bukovině dne 28. 5. 2016

Východočeské muzeum v Pardubicích průběžně dokumentuje současné projevy tradiční lidové kultury na území východních Čech. K nejnápadnějším patří tradiční výroční obyčeje, vázané na jednotlivá období či svátky v průběhu roku. Zejména v ustálených místních společenstvích mají tyto projevy autentickou přirozenost a je patrné, že tvoří běžnou součást života lidí. Například pro měsíc květen jsou typické nejrůznější varianty obyčejů s ozdobenými stromy nazývanými máj či májka, vztyčovanými u domů či na veřejných prostranstvích sídel. Pokud si v obci máj na veřejném prostranství postavili, odehrává se na konci května v řadě míst slavnost Kácení máje. Při této slavnosti se nejčastěji setkáváme s humornými maskami dědka a báby, kteří jsou přistiženi při lesním pychu hajným, souzeni tribunálem a trestáni katem, vše samozřejmě v žertovném duchu. Skácená máj se draží, nechybí družná zábava a večer tanec. Letošní Kácení máje v Bukovině u Přelouče přibližují dokumentární fotografie. Jak je patrné, slavnost probíhala i za deště.