Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

Černý M.: Zimoviště vodních ptáků na Labi v Hradci Králové – 3
Šálek M.: Úspěšnost líhnutí snůšek čejky chocholaté (Vanellus vanellus) a příčiny jejich ztrát v zemědělské krajině Budějovické pánve a v jižních Čechách – 19
Zajíc J.: Průtah a zimování vodních ptáků na řece Orlici v Hradci Králové – 35
Štancl L.: Výskyt slavíka tmavého (Luscinia luscinia) na území východních Čech – 53
Bělka T., Crúz J.: Další případy hnízdění výra velkého (Bubo bubo /L./) na stromě – 61
Tichý H.: Botulismus na okres Louny? – 67
Kverek P.: Slavík modráček středoevropský (Luscinia sverica cyanecula) na úpatí Českého ráje – 73
Kunstmuller I.: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod – 77
Štancl L., Štanclová H.: Hnízdění strakapouda jižního, Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehrenb.), na Bohdanečsku v roce 1991 – 81
Česák J.: První hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Bohumilečském rybníku – 85
Skřivan P., Skřivan P.: Pozorování křížence vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a jiřičky obecné (Delichon urbica) na údolní nádrži Rozkoš – 87
Štancl L., Štanclová H.: Pozorování rybáka bahenního Chlidonias hybrida (Pall.) – po sto létech opět na Pardubicku – 89
Chytil J.: Zpráva české faunistické komise pro ornitologii - 91

Contents - Inhalt

Černý M.: The wintering area of watefowl on the Labe in Hradec Králové - 3
Šálek M.: Nest survival rate and hatching success in lapwing (Vanellus vanellus) and sources of clutch losos in agricultural land in basin of České Budějovice (South Bohemia, Czechoslovakia) – 19
Zajíc J.: Waterfowl Migration and Wintering on the Orlice River in the City of Hradec Králové (East Bohemia) – 35
Štancl L.: Der Sprosser (Luscinia luscinia) und sein afterten in Ostböhmen – 53
Bělka T., Crúz J.: The breeding of eagle owl (Bubo bubo /L./) in a tree - further cases – 61
Tichý H.: Botulism in Louny distrikt? – 67
Kverek P.: White-spotted Bluethroat (Luscinia sverica cyanecula) – its occurrence in the foot area of the Czech Paradise – 73
Kunstmuller I.: The breeding of Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus) nera Lipnice in the district of Havlíčkův Brod – 77
Štancl L., Štanclová H.: Brutnachweis des Blutspechres, Dendrocopos syriacus (Hempr. et Ehrenb.), im bohdanečer Gebiet 1991 – 81
Česák J.: The first breeding of Bearded Reedling (Panurus biarmicus) on the pound of Bohumileč – 85
Skřivan P., Skřivan P.: Beobachtung des Mischlings der Rauchschwalbe (Hirundo rustica) und der Mehlschwalbe (Delichon urbica) am Stausee Rozkoš (Ostböhmen) – 98
Štancl L., Štanclová H.: Boebachtung der Weissbartseeschvalbe Chlidonis hybrida (Pall.) – nach hundrest Jahren wieder im pardubitzer Gebiet – 89
Chytil J.: Report of the Czech Rarities Committee - 91

panurus_4_cover_.jpg