Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

Dvořáková L. & Reif J.: Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech České republiky: zhodnocení změn početnosti mezi roky 2009 a 2020–2021: 1–19.
Růžička M.: Změny ve složení hnízdních ptačích populací na dvou odstavených ramenech Labe v Pardubicích za 41 let: 21–32.
Praus L.: Sledování hnízdišt chocholouše obecného (Galerida cristata) na Královéhradecku a Pardubicku v období 2014–2023: 33–44.
Vrána J.: Poznámky k výskytu lesních druhů sov v Ptačí oblasti Králický Sněžník v roce 2021: 45–54.
Čihák K.: Neobvyklé hnízdění kachny divoké (Anas platyrhynchos) v areálu Safari Parku Dvůr Králové: 55–58.
Šoltys V.: Kulík říční (Charadrius dubius) klenotník: 59–62.
Macháň J.: Ornitologická pozorování: 63–83.

Contents

Dvořáková L. & Reif J.: Birds in abandoned military training areas of the Czech Republic: the assessment of changes in abundance between 2009 and 2020–2021: 1–19.
Růžička M.: Changes in the composition of nesting bird populations at two shut-off branches of the Elbe river in Pardubice over 41 years: 21–32.
Praus L.: The results of monitoring of the Crested Lark (Galerida cristata) breeding population in the districts of Hradec Králové and Pardubice in 2014–2023: 33–44.
Vrána J.: Notes on the occurrence of forest species of owls in the Special Protection Area Králický Sněžník in 2021: 45–54.
Čihák K.: An unusual case of the Mallard (Anas platyrhynchos) nesting in Safari Park Dvůr Králové: 55–58.
Šoltys V.: Little ringed plover (Charadrius dubius) jeweler: 59–62.
Macháň J.: Ornithological observations 2022: 63–83.

Panurus 32