Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

OBSAH

KADAVA L. et al.: Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) v litorálních porostech
ve východních Čechách 1
ŘEPA P.: Jak se vyrovnal bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) s novými pracovními metodami
v zemědělství na Tachovsku 11
KADAVA L. & VRÁNA J.: Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) ve východních Čechách
v roce 2014 21
MACH J.: Mimořádná pozorování dravců na Svitavsku v roce 2013 29
PRAUS L. & WEIDINGER K.: Úspěšné hnízdění skřivana polního (Alauda arvensis) na holé zemi 35
DIVIŠ T.: Víkendový výzkumný tábor 2014 – „Podorličí“ 41
VANĚK J.: VVT „Jičínsko 2015“ 47
KOHOUTEK M.: První historicky doložené hnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo)
na Pardubicku 57
JASSO L.: První hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v Českém ráji 61
HUDEČEK J. J.: Zmizelý hrob českého ornitologa Karla Kněžourka 65
PRAUS L. (ed.): Ornitologické zajímavosti 67
VRÁNA J. & KADAVA L.: Ornitologická pozorování 69

CONTENTS

KADAVA L. et al.: Breeding of the Grey Heron (Ardea cinerea) in the littoral vegetation
in eastern Bohemia 1
ŘEPA P.: Farmland intensification does not affect population size of the Whinchat (Saxicola rubetra)
in the Tachov district, western Bohemia 11
KADAVA L. & VRÁNA J.: Red-footed Falcon (Falco vespertinus) in the eastern Bohemia in 2014 21
MACH J.: Unusual observations of Birds of prey in the Svitavy region in 2013 29
PRAUS L. & WEIDINGER K.: Succesfull nesting of the Skylark (Alauda arvensis) on bare ground 35
DIVIŠ T.: The weekend research camp “Podorličí 2014” 41
VANĚK J.: The weekend research camp “Jičínsko 2015” 47
KOHOUTEK M.: The first nesting record of the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
in Pardubice district 57
JASSO L.: The first breeding record of the Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca)
in the “Český ráj” region 61
HUDEČEK J. J.: Lost grave of Karel Kněžourek, famous Czech ornithologist 65
PRAUS L. (ed.): Ornithological notes 67
VRÁNA J. & KADAVA L.: Ornithological observations 69

Panurus sv. 24/2015