Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

Kavka M.: Zimování vodních ptáků na nádrži Želivka v průběhu zim 2008/2009–2013/2014
Řepa P.: Změny v početnosti hnízdících vodních ptáků v rybniční oblasti Tachovské brázdy (západní Čechy)
Kadava L. & Forman O.: Výskyt a hnízdění sýčka obecného (Athene noctua) na Novobydžovsku a Chlumecku v letech 2010–2014
Česák J.: První výsledky barevného kroužkování zimujících havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic
Vaněk J.: Druhý výskyt jespáka plavého (Tryngites subruficollis) v České republice
Kadava L.: Racek velký (Larus ichthyaetus) podruhé ve východních Čechách
Volf V.: Odchyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v Orlických horách
Kadava L.: Neobvykle vysoká početnost skřivana lesního (Lullula arborea) během jarní migrace v roce 2013
Jasso L.: Příspěvek k poznání potravy a intenzity krmení mláďat budníčka menšího (Phylloscopus collybita
Paclík M. (ed.): Ornitologické zajímavosti
Kadava L. & Vrána J.: Ornitologická pozorováníContents

KAVKA M.: Wintering of waterfowl on the Želivka water reservoir in winters 2008/2009–2013/2014. 1–24.
ŘEPA P.: Changes in the abundance of breeding waterfowl on the fishponds in Tachovská brázda region (western Bohemia). 25–56.
KADAVA L. & FORMAN O.: The occurrence and breeding of the Little Owl (Athene noctua) in Nový Bydžov and Chlumec nad Cidlinou regions in the period 2010–2014. 57–68.
ČESÁK J.: Preliminary results of the Rook (Corvus frugilegus) colour-ringing project in Ráby u Pardubic. 69–78
VANĚK J.: The second record of the Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis) in the Czech Republic. 79–86
KADAVA L.: The second record of the Pallas´s Gull (Larus ichthyaetus) in Eastern Bohemia. 87–92.
VOLF V.: A capture of the Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Orlické hory Mts. 93–96
KADAVA L.: An unusually high abundance of the Woodlark (Lullula arborea) during the 2013 spring migration. 97–100.
JASSO L.: A contribution to the knowledge on the nestling food and the feeding frequency in the Chiffchaff (Phylloscopus collybita). 101–106.
PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes. 107–114.
KADAVA L. & VRÁNA J. (eds.): Ornithological observations. 115–151.

Panurus sv.23/2014