Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

112 / Sbírka pohlednic Orbis Pictus

Zakoupeno od Květuše Veselé ze Svitav, 1998–99

Sběratelka pohlednic Květuše Veselá provozovala ve svém domě ve Svitavách od roku 1993 soukromé muzeum. Měla v něm více než 300 000 pohlednic, přičemž od lidí dostávala stále další. V roce 1997 její dům poškodily povodně. Paní Veselá se rozhodla odjet za dcerou do Kanady a svou sbírku pohlednic prodat. S podporou Ministerstva kultury ji ve dvou vlnách v letech 1998 a 1999 zakoupilo právě pardubické muzeum. Je to největší přírůstek v historii Východočeského muzea a současně jeho nejrozsáhlejší sbírka.
Kolekce obsahuje pohlednice od počátků jejich existence do současnosti. Širokým tematickým záběrem podává svědectví o vývoji pohlednic ve střední Evropě. Ve sbírce nalezneme jak jedinečné místopisné litografie, secesní blahopřejné pohlednice nebo bromografie z období první republiky, tak produkci z let nedávných. Sbírka se i nadále rozrůstá, muzeum ji v současnosti prezentuje zejména formou krátkodobých výstav.