Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

81 / Renesanční skříň s reliéfní intarzií, tzv. chebská práce, první třetina 17. století

Zakoupeno od soukromé osoby z Prahy, 1973
Inv. č. UPNáb 7

Skříň pochází údajně z vybavení Pražského hradu, odkud byla v druhé polovině 40. let 20. století odprodána do soukromého majetku. Chebské reliéfní intarzie (či chebské práce – název se vžil až v 19. století) jsou luxusní podobou uměleckého řemesla doby první poloviny 17. století s prvky doznívající renesance. Představují zcela nové ztvárnění nábytkářské výzdobné techniky, za jejíhož objevitele je považován příslušník rozvětvené truhlářské a řezbářské rodiny Adam Eck. Technika spočívala v kombinaci klasické intarzie s užitím reliéfní klížené řezby, náročně sestavované z barevně odlišných částí. Ke zvýšení efektu byla používána kořenicová dýha. Iluzivní dojem zvyšovalo ještě moření, napodobující barevnou tonalitu exotických dřev. Za předlohy pro reliéfní intarzie sloužila malířská díla renesance, ale i grafi cké listy a malby významných soudobých, hlavně nizozemských a německých umělců.