Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zbraně čs. legií ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích

28. 8. 2015 - 13. 9. 2015, vestibul pardubického nádraží

V souvislosti s příjezdem Legiovlaku do Pardubic v rámci projektu Legie100, připravuje Východočeské muzeum panelovou výstavu ve vestibulu pardubického nádraží, která představí zbraně československých legionářů zastoupené ve sbírce zbraní Východočeského muzea v Pardubicích. Součástí výstavy bude i připomenutí těžkého života obyvatelstva v zázemí prostřednictvím tematických pohlednic a dopisnic Feldpost.

Doprovodný program:
3. 9. 2015 v 17 h, přednáškový sál, Východočeské muzeum
Pozdrav z fronty – pohlednice I. světové války
Přednáší Mgr. Martina Halířová, PhD.