Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Kulík říční patří mezi naše nejběžnější zástupce ohroženého ptačího podřádu bahňáci. Pro většinu bahňáků je typickým způsobem obživy sběr drobných bezobratlých živočichů z vlhké půdy na obnažených březích řek, rybníků i polních mokřin. Kulík hnízdí na zemi, běžný je zejména ve větších pískovnách, kde jeho obvykle čtyřvaječná snůška dokonale splývá s okolními oblázky. Jedná se o tažný druh zimující ve Středomoří a v severní Africe. Na naše hnízdiště se vrací již v první polovině března. Své jméno dostal podle typického rychlého cupitání, které připomíná valivý pohyb koule.

Kulík říční

Kulík říční

Rubrika Právě kvete, leze, létá je výběr zajímavých fotografií od pracovníků přírodovědného oddělení VČM, a snímků, které nám zasíláte do muzea.
Vyfotili jste v přírodě něco zajímavého nebo chcete určit živočicha nebo rostlinu?
Zašlete nám svůj snímek na e-mail dolansky@vcm.cz