Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Studijní knihovna Iva Křena

Mgr. Ivo Křen

Knihovna Iva Křena

Studijní knihovna Iva Křena

9. května 2021 uplyne rok od nečekaného a předčasného odchodu dlouholetého kurátora uměleckoprůmyslových sbírek Východočeského muzea Iva Křena (1964–2020). Jeho památku si připomínáme otevřením Studijní knihovny Iva Křena, specializovaného odborného pracoviště zaměřeného na výzkum sklářského umění s přesahy k dalším uměleckým a uměleckoprůmyslovým oborům.

Těžištěm pracoviště je odborná knihovna, kterou Ivo Křen během tří desetiletí své muzejní práce shromáždil. Obsahuje zejména katalogy výstav sklářských výtvarníků včetně jinde nedostupných unikátů, které získal díky svým přátelským vztahům s autory, autorkami a sklářskými odborníky z celého světa. Knihovnu zpracoval a veřejnosti zpřístupnil Křenův nástupce Jan Ivanega, který usiluje o symbolické připomenutí jeho významné postavy v novodobých dějinách muzea a pokračování tradice pardubického zámku jako významného místa pro bádání o českém sklu. Badatelům a badatelkám ve Studijní knihovně Iva Křena věnujeme některou z jeho prací (katalog či reprodukci grafiky). Součástí knihovny budou i knihy po zakladatelce tradice sbírání českého ateliérového skla ve Východočeském muzeu, Křenově předchůdkyni Ludmile Ladýřové. I díky její soustavné činnosti jsou zde zachovány cenné autografy velikánů české sklářské tvorby.

Knihovna jako samostatný celek v rámci knihovny Východočeského muzea. V tuto chvíli je její fond zpracován v pdf seznamu, který bude průběžně aktualizován. V další fázi budou knihy převedeny do centrálního knihovního katalogu, kde budou pro uživatele snáze dohledatelné.