Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Školství - učební pomůcky

U zrodu našeho muzea stáli mimo jiné páni učitelé. Shromažďovaly se zde proto i předměty, dokumentující vývoj školství. Kromě sbírky učebnic, která je součástí sbírkového fondu naší knihovny, vznikla i sbírka učebních pomůcek. Najdeme zde velký počet nástěnných map, tabulek pro výuku čtení a psaní, nádherné krasopisy žáků pardubické reálky, břidlicové tabulky, ručně psané početnice, písanky, penály a samozřejmě i školní brašny. Sbírka má 640 inventárních čísel. Že jde o sbírku velice atraktivní, dokládá zájem veřejnosti o nedávnou výstavu s touto tématikou.

Sbírku spravuje Mgr. Nikol Holubová