Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Sbírka kovů

Sbírka kovů je výraznou součástí uměleckořemeslných sbírek muzea. Tvoří ji více než 900 exponátů, převážně z cínu, ale zastoupeny jsou i výrobky z mědi, stříbra, mosazi i jiných slitin. Jejím základem jsou exponáty získané bývalým muzejním spolkem z darů a nahodilých nákupů. Nejcennějším souborem jsou cínové předměty užitkového charakteru, předměty denní potřeby, cechovní, dekorativní i liturgické, převážně z 2.poloviny 18. a z 19. století. Jsou zde však i tepané holby a talíře ze 17. století. Zajímavou ukázkou práce ve stříbře je například pohár typu tzv. ananasových pohárů, práce z 1.poloviny 17. století. Ostatní předměty ze stříbra jsou zejména vídeňské práce užitkového a dekorativního charakteru. Do sbírky je zařazena i malá série předmětů z bronzu a umělecké litiny a rozmanitá řada měděného nádobí a náčiní, které je pravidelně využíváno výstavně pro vytvoření atmosféry staročeské kuchyně.

(Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D. )