Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Etnografie

Sbírka dokumentuje způsob života na venkově a artefakty tradiční lidové kultury. Převažují tudíž předměty spojené s tradičním zemědělstvím a s provozem venkovské domácnosti včetně zpracování zemědělských produktů a přípravy pokrmů, nechybí nářadí k podomácké výrobě textilií a k jejich údržbě, doklady způsobu odívání, mobiliář obydlí, součásti staveb a jejich modely. Obsaženy jsou i soubory výrobních předmětů a výrobků specializovaných řemesel (potiskovací formy na látky, perníkářské formy, majolika, podmalby na skle), lidové hračky, předměty vázané na tradiční obyčejovou tradici a náboženský kult i na historické formy obecní správy (rychtářská práva). Předměty pocházejí z 18. až 20. století. Hmotné doklady uvedeného charakteru se do muzea dostávaly od počátků jeho vzniku. Zprvu šlo především o reprezentativní artefakty, dokládající řemeslnou zručnost a umělecké cítění výrobců nebo předměty, které se v soudobé společnosti staly přežitkem.

K výraznému rozšíření došlo zejména kolem roku 1895 (vliv Národopisné výstavy českoslovanské v Praze) a v průběhu 2. poloviny 20. století. Regionálně sbírka shromažďuje předměty vzniklé nebo užívané ve východních Čechách (východní Polabí, Železné hory, Českomoravská vysočina, Podorlicko). I když převažují předměty běžné dobové produkce, jde o materiál, který se získává stále obtížněji. Aktuálně sbírka obsahuje 2071 inventárních čísel.

Sbírku spravuje Bc. Miroslav Chalupa