Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Hudební nástroje

Sbírku tvoří hudební nástroje převážně evropského charakteru, v malém množství jsou zastoupeny rovněž nástroje exotické. Dle Sachs – Hornbostelovy systematiky ji lze rozčlenit do čtyř základních skupin (aerofony, chordofony, membranofony, idiofony). Většina nástrojů není funkčních z důvodů mírného poškození, nebo nekompletnosti. Přesto se zde nacházejí některé zajímavé exponáty, např. výrobky houslařů pardubického regionu nebo o trubky firmy V. F. Červeného z Hradce Králové.

Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká