Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Botanika

Podsbírka je budována od roku 1927, jejím základem se stal herbář učitele Emanuela Kalenského. Kolekce však obsahuje i řadu starších nálezů (z první poloviny 19. století), které se do ní dostaly nákupy nebo dary soukromých herbářů. Fond zahrnuje zejména položky z východních Čech a sběry z ostatních regionů České republiky. V menší míře jsou zastoupeny evropské státy, výjimečně ostatní svět. V podsbírce jsou uloženy zejména položky těchto sběratelů: F. Černohous, V. Faltys a H. Faltysová, E. Froněk, J. Hadač a E. Hadač, J. Hanousek, R. Hasslinger, V. Horák, M. Hostička, E. Kalenský, A. Kobrle, K. Krčan, J. Košťál, M. Kroulík, L. Palek, F. Procházka, J. Reitmayer, R. Traxler, J. Tušla. V současnosti soubor obsahuje 125 000 položek cévnatých rostlin (nejrozsáhlejší částí je kolekce ostružiníků sběratele L. Palka), 1 000 hub, 7 000 lišejníků, 1 700 játrovek a 8 000 mechů. Podsbírka je po domluvě s kurátorem přístupná badatelům.
Sbírku spravuje Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D.