Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

PANURUS SV.32/2023

Panurus 32

PANURUS SV.32/2023

160,00 Kč

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Cart
Author:
Pages: 83
Release year: 2023
On stock: Yes

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

DVOŘÁKOVÁ L.& REIF J.: Ptáci v opuštěných vojenských výcvikových prostorech České republiky: zhodnocení změn početnosti mezi roky 2009 a 2020-2021...1

RŮŽIČKA M.: Změny ve složení hnízdních ptačích populací na dvou odstavených ramenech Labe v Pardubicích za 41 let...21

PRAUS L.: Sledování hnízdišť chocholouše obecného (Galerida cristata)na Královéhradecku a Pardubicku v období 2014-2023...33

VRÁNA J.: Poznámky k výskytu lesních druhů sov v Ptačí oblasti Králický Sněžník v roce 2021...45

ČIHÁK K.: Neobvyklé hnízdění kachny divoké (Anas platyrhynchos) v areálu Safari Parku Dvůr Králové...55

ŠOLTYS V.: Kulík říční (Charadrius dubius) klenotník...59

MACHÁŇ J.: Ornitologická pozorování 2022...63