Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 31/2022

Panurus 31

Panurus sv. 31/2022

140,00 Kč

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Cart
Author:
Pages: 72
Release year: 2022
On stock: Yes

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Hellinger R.: Avifauna přírodní památky Ptačí ostrovy v letech 2020–2022. 1–17.

Prskavec K.: Obecné shrnutí a diskuse výsledků dlouhodobého sledování zimního chování sýkor (Paridae) v jabloňových sadech v rozdílných okolních krajinách. 19–25.

Vodnárek D.: Výskyt dudka chocholatého (Upupa epops) v Krkonoších a v Podkrkonoší

ve 21. století. 27–32.

Krejčík J.: Pravidelné hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Labi u Přelouče. 33–38.

Kafka P.: Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) jako dominantní kořist

výra velkého (Bubo bubo). 39–41.

Mach J.: Zánik hnízdní populace kavky obecné (Corvus monedula) ve Svitavách. 43–46.

Peitner M.: Predace hnízda straky obecné (Pica pica) luňákem červeným (Milvus milvus) na Ústeckoorlicku. 47–49.

Macháň J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování 2021. 51–72.