Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

vcsh39-obal.jpg

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

190,00 Kč

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

Cart
Author:
Pages: 146
Release year: 2021
On stock: Yes

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

ŘÍMSKÁ PŘILBA TYPU WEISENAU
ZE SBÍREK STÁTNÍHO ZÁMKU V OPOČNĚ

Jan JÍLEK – Stanislava KUČOVÁ –

Pavel HORNÍK – Alena PUKANCZOVÁ.............................................. 5–24

Viktorin Janúškův

aneb k chrudim­ským kořenům

Viktorina ze Všehrd

David Richter..................................................................................... 25–42

Hradecký purkrabí a stavovský direktor

Kašpar Kaplíř ze Sulevic

Jan Kilián............................................................................................... 43–66

Alois Tomáš Raimund z Harrachu

a založení špitálu v Horní Branné

v první čtvrtině 18. století

Lucie Rychnová.................................................................................. 67–91

Slatiňanská váza auersperské

provenience z přelomu 19. a 20.

století ve sbírce Východočeského

muzea v Pardubicích?

Jan Ivanega.......................................................................................... 93–116

Nález raně středověké sekery

z Holína v Železných horách

(okres Chrudim, Pardubický kraj)

Jan Musil............................................................................................. 119–127

Výstavba kaple sv. Jana Nepomuckého

v Hartmanicích ve světle zápisů

v bysterské farní kronice

Martin Sahula................................................................................... 129–135

Bibliografie příspěvků k dějinám východních

Čech v periodických publikacích vydávaných

východočeskými institucemi v roce 2020

David RICHTER.................................................................................. 139–146