Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

VÝCHODOČESKÝ SBORNÍK PŘÍRODOVĚDNÝ PRÁCE A STUDIE SV. 27/2021

obálka.png

VÝCHODOČESKÝ SBORNÍK PŘÍRODOVĚDNÝ PRÁCE A STUDIE SV. 27/2021

150,00 Kč

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 27/2021

Cart
Author:
Pages: 123
Release year: 2021
On stock: Yes

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 27/2021

ŠEBESTA D.: Příspěvek ke geomorfologickým poměrům povodí Krounky 3

JURÁČEK J.: Vektorová analýza údolních os ve vtahu ke geologickým strukturám v povodí Brtevského potoka u Dobrušky (Česko) 25

POŠMOURNÝ K.: Ekologické důsledky staré těžby pyritu v Lukavici u Chrudimi 39

JARÁ N., PRAUSOVÁ R.: Srovnání dvou mokřadních lokalit Polabí z pohledu jejich vhodnosti pro přežívání mixotrofních druhů bublinatky obecné a bublinatky jižní 49

PRAUSOVÁ R., ANDRES M., ŠIMŮNEK J.: Záchrana populace vstavače kukačky v PR Mazurovy chalupy 77

MACHAČ O.: Pavouci a sekáči přírodní rezervace Maštale 99

RADA S., KMENT P., HRADIL K., MACHAČ O.: Nové poznatky o rozšíření ploštičky běloskvrnné v České republice 113

MACHAČ O., GABRIŠ R.: Nález rzounka v CHKO Železné hory 121