Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 13/2006

Práce a studie 13

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 13/2006

90,00 Kč

Vítek J.: Georeliéf na granitoidech melechovského masívu
Tůma J.,FryntováL.: Změny obsahu Al,Fe,Mn a Zn ve zdrojnicích řeky Zdobnice
FryntováL.,Špaček J.,Tůma J.: Úvodní průzkum fauny makrozoobentosu ve zdrojích Zdrojích řeky Zdobnice
Málková J.: Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku
Prausová R.,Mikeska M.: Výsledky floristicé inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí
Lobová J.: Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí
Wagnerová Z.: Synantropizace v okolí turistických odpočívadel,geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších(Svinské kameny,Tvarožník,Krakonašova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou,Mužské a Dívčí kameny)
LantaV.,Hejcman M.,Svobodová P.: Poznámky k výskytu význámnějších taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNAP)
Lamta V.,Lehotský T.,Svobodová P.: Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce „Staropackých hor“
Prausová R.: Změna flóry a vegetace v národní přírodní památce Semínský přesyp
Gutzerová N.: Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi
Rusňák J.: Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory
Lemberková M.,Rusňák J.: Floristické poznámky z Chrudimska a Železných hor
Rusňák J.,Lemberková M.: Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy
Rusňák J.: Návrh přírodní památky Bryndýsek
Lemberk V.: Obratlovci lomu u Předhradí na Chrudimsku
Bárta F.: Obratlovci navržené přírodní rezervace Svatomariánské údolí
Kopecký O.,Šusta F.: Vliv kondice na vstup do vodní fáze u čolka horského
Rotter M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka-XI.
Dolanský J.: Pavouci ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách
Beran L.: Vodní měkkýši PR Hemže-Mýtkov u Chocně
Beran L.: Vodní měkkýši PR Nedošínský háj
Beran L.: Vodní měkkýši PR Mazurovy chalupy
Beran L.: Vodní měkkýši PR Žernov ve východních Čechách
Kopecký O.: Nálezy užovky obojkové na česko - moravském pomezí Gutzerová N.: Lokalita jeleního jazyku v Chrasti u Chrudimi
Málková J.: Kruštík modrofialový na Rychnovsku
Novák P.: Nález plavuňky zaplavované u Borohrádku
Novák P.: Nové lokality některých zvláště chráněných druhů rostlin na Litomyšlsku

Cart
Author:
Pages: 276
Release year: 2006
On stock: Yes

Vítek J.: Georeliéf na granitoidech melechovského masívu
Tůma J.,FryntováL.: Změny obsahu Al,Fe,Mn a Zn ve zdrojnicích řeky Zdobnice
FryntováL.,Špaček J.,Tůma J.: Úvodní průzkum fauny makrozoobentosu ve zdrojích Zdrojích řeky Zdobnice
Málková J.: Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku
Prausová R.,Mikeska M.: Výsledky floristicé inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí
Lobová J.: Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí
Wagnerová Z.: Synantropizace v okolí turistických odpočívadel,geomorfologických výtvorů a vyhlídek v západních Krkonoších(Svinské kameny,Tvarožník,Krakonašova kazatelna, Vyhlídky nad Velkou Sněžnou jámou,Mužské a Dívčí kameny)
LantaV.,Hejcman M.,Svobodová P.: Poznámky k výskytu význámnějších taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNAP)
Lamta V.,Lehotský T.,Svobodová P.: Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce „Staropackých hor“
Prausová R.: Změna flóry a vegetace v národní přírodní památce Semínský přesyp
Gutzerová N.: Vegetace přírodní památky Ptačí ostrovy v Chrudimi
Rusňák J.: Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory
Lemberková M.,Rusňák J.: Floristické poznámky z Chrudimska a Železných hor
Rusňák J.,Lemberková M.: Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy
Rusňák J.: Návrh přírodní památky Bryndýsek
Lemberk V.: Obratlovci lomu u Předhradí na Chrudimsku
Bárta F.: Obratlovci navržené přírodní rezervace Svatomariánské údolí
Kopecký O.,Šusta F.: Vliv kondice na vstup do vodní fáze u čolka horského
Rotter M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka-XI.
Dolanský J.: Pavouci ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách
Beran L.: Vodní měkkýši PR Hemže-Mýtkov u Chocně
Beran L.: Vodní měkkýši PR Nedošínský háj
Beran L.: Vodní měkkýši PR Mazurovy chalupy
Beran L.: Vodní měkkýši PR Žernov ve východních Čechách
Kopecký O.: Nálezy užovky obojkové na česko - moravském pomezí Gutzerová N.: Lokalita jeleního jazyku v Chrasti u Chrudimi
Málková J.: Kruštík modrofialový na Rychnovsku
Novák P.: Nález plavuňky zaplavované u Borohrádku
Novák P.: Nové lokality některých zvláště chráněných druhů rostlin na Litomyšlsku