Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odborný úsek - Konzervátorské a restaurátorské oddělení

Provádí konzervátorské a restaurátorské práce směřující k ochraně a uchování sbírek, především historických, provádí preventivní kontroly stavu sbírek v depozitářích i výstavních prostorách a zajišťuje provoz zařízení na monitorování a regulování klimatických podmínek v depozitářích. V oboru své působnosti poskytuje metodickou pomoc jiným muzeím podle vyhl. č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.

Jana Malá
vedoucí oddělení, konzervátorka a restaurátorka
E-mail: mala@vcm.cz
Telefon: 773 819 214

Martina Kačínová
konzervátorka a restaurátorka
E-mail: kacinova@vcm.cz

Eva Salavcová
konzervátorka a restaurátorka
E-mail: salavcova@vcm.cz

BcA. Petra Domčíková
konzervátorka a restaurátorka
E-mail: domcikova@vcm.cz


Michal Vojtěchovský
konzervátor a restaurátor
E-mail: vojtechovsky@vcm.cz


Bc. Iveta Kučerová
konzervátorka a restaurátorka
E-mail: kucerova@vcm.cz

Tamara Zářecká
konzervátorka a restaurátorka
E-mail: zarecka@vcm.cz