Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mgr. Tomáš Zavoral, DiS. - archeolog

Telefon: 466 799 282, 773 819 042
E-mail: zavoral@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2013. Je absolventem Vyšší odborné školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě - obor stavební obnova památek a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové - obor archeologie.

Specializace: terénní výzkumná činnost, archeologie středověku a novověku, 3D rekonstrukce v archeologii a aplikace GIS v archeologii

Tomáš Zavoral

Bibliografie (výběr)

 • Academia.edu
 • Mangel, T – Zavoral, T. 2013: Laténská nadzemní stavba z Libišan (okr. pardubice) a možnosti její (re)konstrukce. Živá archeologie 15/II, 19–24.
 • Cebová, K – Zavoral, T. 2013: Archeologické situace z přelomu 13. a 14. století v Popkovicích (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 5, 58–86.
 • Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Cebová, K. 2013: Raně středověké pohřebiště v Bezděkově (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech, Supplementum 1, 130–145.
 • Cebová, K. – Cejpová, M. – Jílek, J. – Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Vokolek, V. – Žaloudková, P. 2014: Záchranné archeologické výzkumy Východočeského muzea v letech 2013, Archeologie východních Čech 6 (v tisku).
 • Burgert, P. – Zavoral, T. 2016: Nový nález kultury s lineární keramikou v Kuněticích (okr. Pardubice), Archeologie východních Čech 8, 147–159.
 • Zavoral, T. 2016: Zajímavé nálezy (nejen) zlomků pozdně středověkých kamnových kachlů z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, Praehistorica XXXIII/1-2, 461–477, Praha.
 • Zavoral, T. 2016: Menší záchranné výzkumy v historickém jádru Pardubic, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2016, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 45–46
 • Zavoral, T. 2017: Záchranný archeologický výzkum v budově radnice čp. 1 v Lázních Bohdanči, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2016, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 41–43.
 • Zavoral, T. – Bulvová K. 2017: Několik archeologických situací z 13. století z Rybitví (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 10 (2015), 106–125, Hradec Králové.
 • Mangel, T. – Zavoral, T. 2017: Doklad Laténského pohřbu z Duban, okr. Pardubice, Archeologie ve středních Čechách 21/1, 323–329, Praha.
 • Boublík, J. – Zavoral, T. 2020: Nález pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. z Lázní Bohdaneč (okr. Pardubice). Numismatický sborník 34/2, 268–282.
 • J. Musil - T. Zavoral 2020: Archeologický výzkum v trase obchvatu Slatiňan, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2020, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 11–12.
 • Musil, J. – Zavoral, T. 2021: Archeologické výzkumy v trase obchvatu Slatiňan v roce 2020. Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2021, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 7.
 • Jílek, J. - Golec, M. - Bednář, M. - Chytráček, M. - Vích, D. - Zavoral, T. - Mírová, Z. - Petr, L. - Kovárník, J. - Milo, P. - Kučera, L. 2021: The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninthcentury BC bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic. Archeometry, Oxford: Willey - Blackwell, 2021, s. 1 - 14. Publikační činnost -> Článek v oborovém periodiku (spoluautor) Musil, J. - Zavoral, T. 2021: Archeologické
 • Musil, J. - Zavoral, T. 2022: Statická sondáž u rondelů pardubického zámku, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2022, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 42.
 • Musil, J. - Zavoral, T. 2022: Modernizace silnice v Kojicích - archeologická sonda do žijící vesnice, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2022, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 41
 • Musil, J. - Zavoral, T. 2022: Závěrečná etapa záchranného výzkumu na obchvatu Slatiňan v roce 2021, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2022, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 11.
 • Musil, J.- Zavoral. T. 2022: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v trase obchvatu Slatiňan. Chrudimský vlastivědný sborník, 26, 2022, 39-94.
 • Zavoral, T. 2022: Záchranné výzkumy v trasách budoucích liniových staveb v okr. Pardubice v letech 2020–2021. Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2022, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 9-11.
 • MUSIL, J. – ZAVORAL, T. 2023: Archeologické výzkumy v historickém jádru Pardubic v roce 2022, Výzkumy v Čechách 2022. Sborník referátů z informačního kolokvia, Zprávy ČAS. Supplément 125, Praha, 39–40
 • Musil, J. - Zavoral, T.: Technické vodní stavby ve středověkých a raně novověkých Pardubicích, in: 54. mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica Brno/Špilberk 2023
 • Musil, J. - Zavoral, T. 2023: Archeologické výzkumy v historickém jádru Pardubic v roce 2022, Informační kolokvium Výzkumy v Čechách 2022 (Národní muzeum v Praze 4.-5.4.2023

Původní přednášky a referáty na konferencích:

 • 22. 10. 2014 - Tomáš Zavoral / Jan Jílek / František Janošek Kašpárek: Pohřebiště z doby římské v Kuněticích, okr. Pardubice (poster), Konference: X Protohistorická konference - BARBARI SVPERIORES ET INFERIORES, Archeologie barbarů 2014 - Wieluň (PL).
 • 25. 11. 2014 - Tomáš Zavoral: Nové objevy středověkých situací v historickém jádru Pardubic (přednáška v rámci kolokvia „Stavebně-historické poznání města Pardubic“, Pardubice 25. 11. 2014“)

Další aktivity:

 • Působení v odborných komisích, sdruženích a redakčních radách: Česká společnost archeologická, Krajská archeologická komise NPÚ ÚOP v Pardubicích, Východočeská archeologická komise