Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mgr. Tomáš Zavoral, DiS. - archeolog

Telefon: 466 799 282, 773 819 042
E-mail: zavoral@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2013. Je absolventem Vyšší odborné školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě - obor stavební obnova památek a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové - obor archeologie.

Specializace: terénní výzkumná činnost, archeologie středověku a novověku, 3D rekonstrukce v archeologii a aplikace GIS v archeologii

Tomáš Zavoral

Bibliografie (výběr)

 • Academia.edu
 • Mangel, T – Zavoral, T. 2013: Laténská nadzemní stavba z Libišan (okr. pardubice) a možnosti její (re)konstrukce. Živá archeologie 15/II, 19–24.
 • Cebová, K – Zavoral, T. 2013: Archeologické situace z přelomu 13. a 14. století v Popkovicích (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 5, 58–86.
 • Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Cebová, K. 2013: Raně středověké pohřebiště v Bezděkově (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech, Supplementum 1, 130–145.
 • Cebová, K. – Cejpová, M. – Jílek, J. – Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Vokolek, V. – Žaloudková, P. 2014: Záchranné archeologické výzkumy Východočeského muzea v letech 2013, Archeologie východních Čech 6 (v tisku).
 • Burgert, P. – Zavoral, T. 2016: Nový nález kultury s lineární keramikou v Kuněticích (okr. Pardubice), Archeologie východních Čech 8, 147–159.
 • Zavoral, T. 2016: Zajímavé nálezy (nejen) zlomků pozdně středověkých kamnových kachlů z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, Praehistorica XXXIII/1-2, 461–477, Praha.
 • Zavoral, T. 2016: Menší záchranné výzkumy v historickém jádru Pardubic, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2016, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 45–46
 • Zavoral, T. 2017: Záchranný archeologický výzkum v budově radnice čp. 1 v Lázních Bohdanči, Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2016, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 41–43.
 • Zavoral, T. – Bulvová K. 2017: Několik archeologických situací z 13. století z Rybitví (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 10 (2015), 106–125, Hradec Králové.
 • Mangel, T. – Zavoral, T. 2017: Doklad Laténského pohřbu z Duban, okr. Pardubice, Archeologie ve středních Čechách 21/1, 323–329, Praha.

Původní přednášky a referáty na konferencích:

 • 22. 10. 2014 - Tomáš Zavoral / Jan Jílek / František Janošek Kašpárek: Pohřebiště z doby římské v Kuněticích, okr. Pardubice (poster), Konference: X Protohistorická konference - BARBARI SVPERIORES ET INFERIORES, Archeologie barbarů 2014 - Wieluň (PL).
 • 25. 11. 2014 - Tomáš Zavoral: Nové objevy středověkých situací v historickém jádru Pardubic (přednáška v rámci kolokvia „Stavebně-historické poznání města Pardubic“, Pardubice 25. 11. 2014“)

Další aktivity:

 • Působení v odborných komisích, sdruženích a redakčních radách: Klub přátel Pardubicka, Česká společnost archeologická