Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mgr. Miroslava Cejpová, Ph.D. - archeoložka

Telefon: 466 799 254, 608 312 832
E-mail: cejpova@vcm.cz

Pracuje v muzeu v letech 1985–1991, znovu od roku 2002. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Specializace: castellogie, archeologie středověku
Spravuje sbírky: archeologie

Miroslava Cejpová

Bibliografie (výběr):

 • Academia.edu
 • Cejpová, M. 1993: Příspěvek k podobě pozdně gotického hradu v Litomyšli. Castellologica bohemica 3. Str. 337-340
 • Cejpová, M. 1996: Archeologická památková péče v podmínkách okresního úřadu. Archeologická památkové péče – legislativa a skutečnost. Občanské sdružení Menhir. Olomouc. Str. 45 – 50
 • Cejpová, M. 1998: Oprava hradů Žampach a Lanšperk (okres Ústí nad Orlicí). Zříceniny historických staveb. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 58. Praha. Str. 95 - 100
 • Cejpová, M. 1998: Státní hrad Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí – poznámky ke stavebnímu vývoji hradu. Catellologica bohemica 6. Archeologický ústav AV ČR Praha. Str. 245 - 256
 • Cejpová, M. 2000: Tvrziště v obci Bystřec, k.ú. Bystřec, okr. Ústí nad Orlicí. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, str. 143 - 155
 • Cejpová, M 2001: Tvrziště Chlumek, k.ú. Koldín, okr. Ústí nad Orlicí. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 27, str. 162 - 167
 • Cejpová, M. 2002: Podkovovitá bašta státního hradu Litice. Archaeologia historica 27. Str. 119-124
 • Cejpová, M. 2002: Hrad Hlavačov, okr. Ústí nad Orlicí. Castellologica bohemica 8. Str. 131-138
 • Cejpová, M. 2002: Hrad Strádov, okr. Chrudim, Pardubický kraj. In: Dějiny staveb 2002. Str. 35-40
 • Cejpová, M. 2003: Topeniště dochovaná v hradních kuchyních. In: Svorník 1/2003. Str. 85-94
 • Cejpová, M. 2003: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně v r. 2002. Výroční zpráva VČM Pardubice. Str. 19-21
 • Cejpová, M. – Durdík, T. V tisku: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně v r. 2002. (Zpravodaj ČSA – Supplementum)
 • Cejpová, M. 2003: Hrad Strádov, okr. Chrudim, Pardubický kraj. In: Dějiny staveb 2002. Str. 35-40
 • Cejpová, M. 2003: Kovová trojnožka z hradu Trosky a některé její analogie. In: Archaeologia historica 28. Str. 539-546
 • Cejpová, M. 2003: Topeniště dochovaná v hradních kuchyních. In: Svorník 1/2003. Str. 85-94
 • Cejpová, M. 2003: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně v r. 2002. In: Výroční zpráva VČM Pardubice. Str. 19-21
 • Cejpová, M. 2003: Tvrziště České Libchavy, k.ú. České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí. In: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29. Str. 248-254
 • Durdík, T. – Cejpová, M. 2003: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně v r. 2002. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2002. Str. 26
 • Cejpová, M. – Vích, D. 2003: Archeologické nálezy zjištěné při výměně sloupů vysokého napětí v úseku Česká Třebová - Choceň. In: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, str. 79-85
 • Cejpová, M. 2003: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně v r. 2002. In: Výroční zpráva VČM Pardubice. Str. 19-21
 • Cejpová, M. 2004: Choceňské hrady. Plzeň
 • Cejpová, M. 2004: Hrad Vrážné, okr. Svitavy. In: Castellologica bohemica 9. str. 239-243
 • Cejpová, M. 2004: Hrad Vraní Hora, okr. Svitavy. In: Castellologica bohemica 9. str. 244-250
 • Cejpová, M. – Hegenbart, F. 2004: Hrad Žumberk. In: Dějiny staveb 2004. Str. 71-84
 • Cejpová, M. 2005: Pozůstatky teplovzdušného vytápěcího systému na hradě Brandýs, okr. Ústí nad Orlicí. In: Archaeologia historica 30. Str. 191-198
 • Cejpová, M. 2005: Tvrziště Dobříkov. In: Dějiny staveb 2005. Str. 49-56.
 • Cejpová, M. 2006: Povrchový průzkum hradu Komárka, okr.Chrudim. In: Archaeologia historica 31. Str. 209-214.
 • Cejpová, M. 2006: Archeologický výzkum ve Zbyslavci čp. 5, okr. Chrudim. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2005, str. 36 - 37.
 • Cejpová, M. 2006: Archeologický výzkum v areálu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, okr. Ústí nad Orlicí. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2005, str. 37.
 • Cejpová, M. 2006: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačov u Chocně. In: Castellologica bohemica 10. Str. 131-146
 • Cejpová, M. 2007: Hrad Mladějov. In: Dějiny staveb 2007. Str. 81-84. Plzeň.
 • Cejpová, M. 2007: Předstihový výzkum hradu Kyšperk. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006.
 • Cejpová, M. – Němcová, J. 2007: Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Radkov u Gruny. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006.
 • Cejpová, M. – Soukup, M. B. 2007: Záchranný archeologický výzkum v prostorách pardubické radnice v letech 2005 – 2006. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006.
 • Cejpová, M. 2008: Žumberk. Plzeň.
 • Cejpová, M. 2008: Zjišťovací sonda v parkánu pardubického zámku. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2007, str. 47-48.
 • Cejpová, M. 2008: Zaniklý hrad Blatník. In: Dějiny staveb 2008. Str. 34 - 36. Plzeň
 • Cejpová, M. 2009: Lokalita zvaná Hradec Velký nebo Věžiště. In: Dějiny staveb 2009. Plzeň.
 • Cejpová, M. 2009: Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Modernizace silnice II/322 – obchvat Chvaletic“. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2008.
 • Cejpová, M. 2010: Záchranný výzkum v interiéru tvrze v Letohradě-Orlici. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2009. Praha. Str. 61-62.
 • Cejpová,. M. 2010: Záchranný výzkum tvrziště v Dobříkově v letech 2008-2009. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2009. Praha. Str. 62.
 • Cejpová,. M. 2011: Záchranný výzkum v historickém jádře Přelouče. In: Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2010. Praha. Str. 39.
 • Cejpová, M. 2013: Litomyšl: Archeologický výzkum v Regionálním muzeu. In: http://rondel.iplace.cz/menu/aktuality/litomysl-archeologicky-vyzkum-v
 • Cebová, K. – Cejpová, M. – Jílek, J – Kašpárek, F. – Sedláček, R. - Vokolek, V. – Žaloudková, P. 2014: Záchranné archeologické výzkumy Východočeského muzea v Pardubicích v letech 2011 a 2012. In: Archeologie východních Čech 4 (2012). Str. 202-213.
 • Cejpová, M. – Němcová, J. – Pospíšil, M. 2014: Záchranný archeologický výzkum v rámci revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Str. 50-51.
 • Cejpová, M. 2014: Hrad Žampach - záchranný archeologický výzkum. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Str. 51-52.
 • Cejpová, M. 2014: Hrad Žumberk - záchranný archeologický výzkum jihovýchodního úseku zdiva jižního paláce. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Str. 52.


Další aktivity:

 • Působení v odborných komisích, sdruženích a redakčních radách: Klub Augusta Sedláčka, Česká společnost archeologická, Společnost přátel starožitností, Sbírkotvorná komise Orlického muzea v Chocni