Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Tajný kryt

Vydejte se s dětmi do tajného krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu! V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. Na vlastní oči uvidíte, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu.
V krytu je celoročně teplota mezi 12 až 15°C, nezapomeňte tedy na přiměřené oblečení!

VSTUPNÉ A DOBA PROHLÍDKY

Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Vstupné: 100 Kč (jednotné)
Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob, maximální počet 15 osob.

Prohlídka je primárně určena pro rodiny s dětmi od 6 do 12 let.
Rezervace prohlídek na telefonním čísle 773 819 028, 607 034 110 nebo e-mailu rezervace@vcm.cz.

Nejbližší plánované prohlídky budou v sobotu 4. 3. a 15. 4. 2023 vždy od 11 hodin.

On-line vstupenka 4. 3.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky v 11 hodin
Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Vstupné 100 Kč (děti i dospělí)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

On-line vstupenka 15. 4.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky v 11 hodin
Čas trvání prohlídky: cca 60 minut
Vstupné 100 Kč (děti i dospělí)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

Rezervace