Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Rytířské sály a kaple tří králů

Rytířské sály a kaple Tří králů jsou přístupné v rámci pravidelných komentovaných prohlídek.
Prohlídky vycházejí ze zámecké pokladny každou celou hodinu (první v 10 hodin, poslední v 17 hodin, mimo pondělí).

Rytířské sály
V prvním patře zámku se nacházejí tři reprezentativní sály s částečně dochovanými původními nástěnnými malbami. Vilém z Pernštejna vystavěl své pozdněgotické sídlo, které Vilémovi synové – Vojtěch a Jan – upravili v duchu rané renesance. Součástí těchto úprav byla i raně renesanční malířská výzdoba sálů. Při úpravách interiérů pardubického zámku v 18. století byly malby na stěnách rytířských sálů poškozeny a znovu objeveny byly až ve 20. letech 20. století, po koupi pardubického zámku Muzejním spolkem v Pardubicích.
Renesanční malířská výzdoba se dochovala v rozsáhlých fragmentech zvláště ve třech rytířských sálech jižního křídla, označovaných jako Mázhaus, Vojtěchův sál a Sloupový sál. Renesančním pokladem ukrytým v pardubickém zámku jsou původní dřevěné kazetové stropy, které vznikly v období mezi lety 1520 až 1530. Jeden z těchto stropů se nachází ve Sloupovém sále. Návštěvníkům je také představen stavební vývoj zámku a rodové dějiny pánů z Pernštejna, kteří vlastnili pardubické sídlo v letech 1491 až 1560. Více…

Kaple Tří králů
Zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku se nachází v původně věžovitém objektu, který vyčníval do parkánového prostoru hradu. Kapli tu zřídil na konci 15. až počátku 16. století Vilém z Pernštejna. Vybavení interiéru kaple má za sebou kompletní a velmi náročné restaurování dokončené v roce 2013. Celkovou obnovou prošly rokokové boční oltáře a centrální novogotický oltář, navržený v 19. století Františkem Schmoranzem, stejně jako osazený obraz Klanění tří králů z první poloviny 18. století. Více...
Pod zámeckou kaplí se také nachází jediný zámecký inventář – pernštejnská truhla.

Vstupné a doba prohlídky
Vstupné: 90 Kč
Čas trvání prohlídky: cca 50 minut

V případě konání kulturních akcí jsou prohlídky zrušeny – sledujte přehled omezení provozu.

On-line nákup vstupenky