Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Moderní architektura v Pardubicích

Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň i stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu.

Jednotlivá zastavení:
Winternitzovy mlýny, obytné domy na Čechově nábřeží, budova soudu a finančních úřadů, obytné domy v Jiráskově ulici, Okresní nemocenská pokladna, Sokolovna, Husův sbor, Státní reálné gymnázium, Městské divadlo, Ředitelství pošt a telegrafů, Anglobanka, Hotel Grand a Okresní dům, secesní obytné a obchodní domy na třídě Míru, Machoňova pasáž, Poštovní a telegrafní úřad

VSTUPNÉ A DOBA PROHLÍDKY

Čas trvání prohlídky: cca 90 minut
Vstupné: 160 Kč/80 Kč (žáci, studenti, senioři)
Minimální počet účastníků prohlídky je pět osob.

Nejbližší prohlídky budou v sobotu 11. 3. a 8. 4. 2023 vždy od 13 hodin.
Pokud se Vám termín nehodí a máte skupinu 5 a více osob, můžete nás kontaktovat a domluvíme jiný den podle Vašich časových možností.
Vstupenky je nutné předem rezervovat na tel. 607 034 110, 773 819 028 nebo e-mailu rezervace@vcm.cz.


On-line vstupenka 11. 3.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky ve 13 hodin
Čas trvání prohlídky: cca 90 minut
Základní vstupné 160 Kč, snížené 80 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

On-line vstupenka 8. 4.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky ve 13 hodin
Čas trvání prohlídky: cca 90 minut
Základní vstupné 160 Kč, snížené 80 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

Rezervace prohlídky