Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Svět Krásy, Lehkosti, Elegance a Magie


nová expozice moderního skla na pardubickém zámku bude otevřena od 24. června 2020

Pardubická sbírka moderního českého skla je nyní i v zahraničí respektovanou kolekcí jak svojí početností, tak kvalitou zastoupených exponátů.
V roce 2020 bude v jižním křídle zámku otevřena první část projektu zcela nově pojaté stálé expozice. Bude představovat originální díla i design českých sklářských výtvarníků od druhé poloviny 50. let 20. století až do současnosti. Ve dvou velkých sálech bude vystaveno více než 200 exponátů, které se v historii oboru řadí ke špičkovým výtvorům i v mezinárodním kontextu. Vystavená díla budou dokumentovat odlišné trendy a dobové výtvarné koncepce a zároveň bude možné sledovat i postupný autorský vývoj a proměny práce nejvýznamnějších osobností českého ateliérového skla.

Architektky Regina Loukotová a Klára Doleželová z pražského ateliéru GEM architects zde vytvořily imaginární podobu města, která poskytne divákům příležitost pro rozvíjení fantazijní představivosti. Bude zde „moderní periferie“ s plastikami v odlehčených konstrukcích věžových „mrakodrapů“, zavěšené vitráže plující ve výšce nad návštěvníky, temná pasáž s kójemi se zářícími poklady, „náměstí“ s rozměrnými dramatickými kompozicemi či místo pro rozjímání - „kostel“ s monumentální plastikou křišťálového betléma. Při procházení budou návštěvníci obklopeni krásou a elegancí skleněných objektů, proměňujících se světlem v různých úhlech pohledu. Vše bude opět provázeno tichou hudbou hranou na skleněné varhany.
Expozice má být skutečným zážitkem pro smysly a zároveň oslavou tvůrčích schopností českých umělců – sklářských výtvarníků.

Dne 1. září 2008 ukončila svoji činnost sklárna Beránek ve Škrdlovicích. Východočeskému muzeu se následně podařilo rozšířit sbírkovou kolekci škrdlovického skla o soubor téměř 700 exponátů z depozitů její vzorkovny. Jedná se o ukázky autorsky navržených skleněných předmětů od 50. let 20. století až do roku 2008. Součástí této výjimečně hodnotné akvizice byly i zachované originální vzorové knihy z let 1945–1991, které mají zásadní význam pro určování autorství a datace hutnicky zpracovávaného skla ze Škrdlovic.

Vzorové knihy zrušené sklárny ve Škrdlovicích