Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Kdy jste je viděli naposledy?

Od 16. 11. 2022 do 1. 10. 2023, výstavní sály v čp. 2

Chocholouš obecný, střevlík měděný, kopřiva žahavka – pamatujete si, kdy jste je viděli naposledy? Přijďte si připomenout rostliny a živočichy, které jste dříve běžně vídali a postupně mizí z očí. Pestrost druhů a stavy populací mnoha z nich v naší krajině nebezpečně klesají. Proč živé organismy, donedávna hojné a široce rozšířené, ubývají, nebo jim dokonce hrozí vyhynutí? Výstava vysvětlí známé i překvapivé důvody postupujících negativních změn v naší přírodě a také jejich rozsah, intenzitu a rychlost. Chybět nebudou ani „útočníci“ a „navrátilci“ – tedy druhy invazní, expandující a druhy nedávno vzácné, které se nyní do naší přírody vracejí. Mohou být plnohodnotnou náhradou za druhy zcela vymizelé?

Hlaváček letní, mizející druh

Okrotice dlouholistá, mizející druh

Vstavač osmahlý, mizející druh

Vodouch stříbřitý, mizející druh

Kobylka hnědá, mizející druh

Otakárek ovocný, vzácný ale přibývající druh