Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Osobnosti Pardubic aneb kdo byl kdo

Celoroční program v historické expozici Pardubice – příběh města
Historie Pardubic, to je řada malých i velkých příběhů. Jeden takový příběh tvoří osudy lidí, kteří tady žili nebo žijí. Jak se otiskly do dějin města životy arcibiskupa Arnošta z Pardubic nebo pánů z Pernštejna? Jak je ovlivnil stavitel a projektant Jan Perner a letec Jan Kašpar? Přijďte to zjistit.
Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ
Délka programu: 60 min.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Etická výchova
Klíčová slova: Arnošt z Pardubic, Vojtěch z Pernštejna, Jan Kašpar, Jan Perner, bratranci Veverkové, Vincenc Chomrák, Evžen Čihák, baron Artur Kraus
Výstupy – žák: vyzkouší si orientaci v expozici, zjistí nové poznatky a informace o zajímavých osobnostech Pardubic, zorientuje se v oblastech, ve kterých osobnosti vynikaly, pochopí, že i on sám se může něčím proslavit

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Kabešová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 737 151 543

Mgr. Lucie Dočekalová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 601 693 160

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice – 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.

Rezervace