Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Kdy jste je viděli naposledy?

Termín a místo konání: od 16. 1. 2023 do 3. 9. 2023 v přírodovědné výstavě Kdy jste je viděli naposledy?

Česká příroda se mění stále rychlejším tempem. Společně odhalíme, která zvířata a rostliny donedávna hojné a široce rozšířené, ubývají nebo jim dokonce hrozí vyhynutí. Poznáte i druhy, které jsou naopak invazivní nebo expanzivní. Jak je na tom takový sysel, bobr nebo třeba leknín? Přijďte se na ně nejen podívat!
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ / 60 min.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Etická výchova
Klíčová slova: česká příroda, rostliny, zvířata, organismy, invazivní druhy, expandující druhy, sterilita.
Výstupy – žák: seznamuje se s českou přírodou, získává vědomosti o invazivních a expanzivních druzích, orientuje se ve výstavě, vyhledává informace

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Kabešová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 737 151 543

Mgr. Lucie Dočekalová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 601 693 160

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Do e-mailu uvádějte: preferované datum, škola, třída, maximální počet žáků, telefonický kontakt na pedagogický doprovod.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice – 50 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.