Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Jaké odění, takové uctění

Termín a místo konání: od 20. 3. 2023 do 1. 9. 2023 ve výstavě krojů Jaké odění, takové uctění

Víte, co je fěrtoch, kosička nebo živůtek? Jak se lidé oblékali dřív a jak se oblékají dnes? Při jakých příležitostech se nosil kroj? Navštivte náš doprovodný program k výstavě Jaké odění, takové uctění a zjistěte to! Také se seznámíte s různorodými kroji našeho kraje, zjistíte, jakým způsobem vzniká modrotisk a jak je náročné vytvořit výšivku.
Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ / 60-75 min.
Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět, Etická výchova
Klíčová slova: kroj, zvyky, tradice, oděv, oblékání, móda
Výstupy – žák: seznamuje se s různými druhy krojů, získává vědomosti o vzniku a významu krojů, orientuje se ve výstavě, vyhledává informace.

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Kabešová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 737 151 543

Mgr. Lucie Dočekalová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 601 693 160

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice – MŠ 40 Kč/žák, ZŠ 50 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.

Rezervace