Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Cesta do pravěku

Termín a místo konání: celoroční program v archeologické expozici Proti proudu času
Už jste byli v archeologické expozici? Vydáme se na dobrodružnou cestu od lovců a sběračů přes dobu bronzovou, až po dobu Keltů. Vyzkoušíte si oblečení našich předků, obtěžkáte avarskou šavli a zjistíte, v čem se nám tehdejší lidé podobali a v čem byli jiní.
Cílová skupina: 4.–9. třída ZŠ, SŠ
Délka programu: 60 min.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčová slova: lovci a sběrači, doba kamenná, neolit, lid popelnicových polí, doba bronzová
Výstupy – žák: žák se seznámí s archeologickými nálezy a historií oblasti Pardubicka, najde odpovědi na otázky, co řešili lidé dříve a dnes, pochopí význam historie pro současnost

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Kabešová, Ph.D.
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 737 151 543

Mgr. Jan Krčál
e-mail:edukace@vcm.cz
tel.: 702 118 483

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Do e-mailu uvádějte: preferované datum, škola, třída, maximální počet žáků, telefonický kontakt na pedagogický doprovod.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice
– 50 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.