Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Termín a místo konání: od 10. 6 do 30. 10. 2022 ve výstavě Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, Kaňkův sál

Dokážete si představit, jaké to je žít s hendikepem? Nový interaktivně edukativní program nabízí nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Hravou formou žákům přibližuje život lidí s hendikepem prostřednictvím osobních zážitků. Ukáže jim, jak vypadá svět takových lidí, jak je možné různá postižení alespoň částečně kompenzovat a že i hendikepovaní lidé prožívají stejně šťastné a zajímavé okamžiky jako lidé zdraví. Během své neobvyklé cesty se žáci rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s lidmi s postižením a dozví se, jak jim citlivě a přitom účinně nabídnout pomoc.
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka: 90 min.
Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a kultura, Člověk a svět práce
Klíčová slova: hendikep, komunikace, zdraví, smyslové vnímání
Výstupy – žák: vyzkouší si život s handikepem, seznámí se s různými druhy postižení

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Kabešová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 737 151 543

Mgr. Lucie Dočekalová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 601 693 160

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do výstavy
– zdarma, nutné na pokladně vyzvednout volnou vstupenku dle počtu žáků a pedagogického doprovodu!

Rezervace