Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Detektiv Tlapka hledá význačné budovy v Pardubicích

Celoroční program v historické expozici Pardubice – příběh města
Staňte se pomocníky detektiva Tlapky a pomozte mu prostřednictvím stop zanechaných na starých fotografiích budov najít a ochránit před zloději ztracený předmět nebo místo. Dozvíte se tak nové informace o názvech, využití a umístění některých známých budov v Pardubicích a vyzkoušíte si práci s mapou a schopnost zorientovat se ve městě.
Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
Délka programu: 60 min.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčová slova: mapa města, orientace ve městě, záhady, rozluštění tajemství, historie města Pardubice, orientace v expozici
Výstupy – žák: naučí se orientovat v expozici, pozná nové názvy, využití a umístění známých budov ve městě, vyzkouší si práci s mapou a spolupráci ve skupinách

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Podroužková
e-mail: podrouzkova@vcm.cz
tel.: 736 519 016
Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice – 40 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma

Rezervace