Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Růžová linka

Pohled od severozápadu na hlavní průčelí c.k. reálky

Pýchou Pardubic se na konci 19. a v první polovině 20. století nepochybně stalo školství. Školy stále praskaly ve švech, protože město rychle rostlo a stěhovaly se sem nové a nové rodiny s dětmi.
Nejslavnější z pardubických středních škol byla reálka, kde studoval například aviatik Jan Kašpar (1883–1927) nebo prvorepublikový ministerský předseda František Udržal (1866–1938). Vedla z ní cesta na vysokou školu technického směru. Město pro reálku postavilo postupně dvě velké budovy a řadu let platilo ze svého rozpočtu profesory. Z darů občanů, podniků a institucí vznikaly bohaté sbírky pomůcek v kabinetech. Studovali zde také žáci ze zahraničí, například Bulhaři.

Další významnou školu představovala Průmyslová škola. Ta vychovávala odborníky pro místní podniky, které v dosahu pardubického nádraží rostly jako houby po dešti, ale také pro stavebnictví.
Na přelomu 19. a 20. století se jasně ukázalo, že město jako Pardubice potřebuje gymnázium. Na zemském sněmu jeho vznik ze všech sil prosazoval poslanec Vojtěch Horák (1865–1908), ale jednání se státem se ukázala jako velmi náročná, z toho důvodu gymnázium v Pardubicích vzniklo až v roce 1910.
Dívčí vzdělávání se stalo svébytným problémem. Pardubičtí radní už v 60. letech 19. století zřídili vyšší dívčí školu, na které vyučovali profesoři zdejší reálky. Ovšem po několika letech zanikla, aby ji záhy nahradila dívčí měšťanská škola. Ženy vyučovaly nejprve pouze ruční práce a až postupně se prosazovaly i v dalších předmětech. Do vzniku Československé republiky pro učitelky také platil diskriminační zákaz uzavírání manželství.

Modrá linka

Od 80. let 19. století fungovala v Pardubicích pokračovací škola pro dívky, na které vyučovali učitelé měšťanských škol. Z této instituce v roce 1904 vznikla Průmyslová škola dívčí, nazvaná Vesna či Východočeská Vesna. Připravovala dívky pro praktický život i vedení samostatné živnosti.
Ještě dřív než Vesna začala v Pardubicích od roku 1903 působit Pokračovací obchodní škola pro dívky, ze které se postupně vyvinula Městská obchodní škola, nyní Obchodní akademie. Chlapci na tuto školu začali chodit až po první světové válce.

Celkový pohled na dívčí školu Vesna, za ní měšťanská škola chlapecká, 1917

Reálná škola – tablo – profesor, chlapci a prvních 6 dívek studujících na reálce, 1913


V roce 1910, když vzniklo chlapecké gymnázium, se v Pardubicích ustavil spolek Božena Němcová a zřídil dívčí reálné gymnázium. To po první světové válce splynulo se státním (původně chlapeckým) gymnáziem.

Žlutá linka

ZAJÍMAVOSTI

Dne 1. prosince otevřen byl v Kameně v hejtmanství pelhřimovském nový poštovní úřad, který udržovati bude spojení mezi Táborem a Pelhřimovem. Úřad ten svěřen jest slečně Ter. Tomšové, dceři tamějšího učitele, která před měsícem u vrchní poštovní správy v Pardubicích zkoušce z poštovnictví s výborným prospěchem se podrobila.
Národní listy, 1873

Místním knihkupcům sdělí se, že městský osvětový sbor ohrazuje se proti vykládání škodlivé literární produkce jako jsou detektivky a pornografická četba.
Zasedání městské rady v Pardubicích 13. 6. 1923