Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Jaké odění takové uctění – komentované prohlídky

NAHLÉDNUTÍ DO ŠATNÍKŮ VÝCHODOČESKÝCH VENKOVANŮ

Od 3. 3. do 3. 9. 2023, enfiláda ve 2. patře zámku

Východní Polabí, Orlické hory nebo kraje českých vysočin – i to jsou oblasti, ač méně známé, kde venkované hrdě nosili své kroje. Přijďte si jejich zdobnost a propracovanost prohlédnout na výstavu připravenou ve spolupráci Východočeského muzea v Pardubicích a Muzea Ostrov lidových krojů. Odhalíte bohatost šatníků východočeských sedláků a selek a zjistíte, jak zamotaný příběh může vyprávět takový pár střevíčků k mladoboleslavskému kroji. Kromě úžasu si můžete odnést vlastnoručně vyzdobenou látkovou tašku nebo záložku do knihy, na které využijete nově okoukané vzory a techniky.

Výstava je tematicky rozdělena do tří oblastí. První představí obsah šatníků venkovského obyvatelstva v prostředí české nížiny, konkrétně východního Polabí, okolí Prahy a Boleslavska. Zde jsou k vidění také zajímavé oděvní doplňky, například nádherně zdobené zlaté dýnkové čepce. Druhá část se věnuje lidovému oděvu užívanému v oblasti Orlických hor. Zážitek pak vrcholí v poslední části výstavy, která prostřednictvím kroje litomyšlského, poličského nebo rychmburského přibližuje lidový oděv z vysočiny.

Komentované prohlídky
7. 5. od 14 h, vstupné 100 Kč
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Janem Kučou.

4. 6. od 10.30 a od 14 h, vstupné 100 Kč
Komentované prohlídky výstavy s kurátorkou Danielou Klvaňovou.

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Rezervace